Mijn persoonlijke interesses

ICT adviseur voor VerzuimXpert

Home »  Aanvragen »  IT-Staffing »  ICT adviseur voor VerzuimXpert

ICT adviseur voor VerzuimXpert

On February 12, 2019, Posted by , In IT-Staffing, By ,,,,, , With Comments Off on ICT adviseur voor VerzuimXpertHet onderhouden en verder ontwikkelen van ICT relevante vakgebieden gerelateerd aan de aanbestedende diensten.

– Is tactisch / strategisch georiënteerd.
– Signaleert en inventariseert relevante ontwikkelingen in het eigen vakgebied.
– Overlegt en adviseert over de verbetering van de bedrijfsvoering op basis van onderzoek, analyses en evaluaties.
– Onderhoudt het tactisch beleid en draagt zorg voor de vertaling naar operationele werkinstructies / baselines.
– Administreert afwijkingen van het beleid zorgvuldig na uitvoering van gedegen risico analyses.
– Stelt procedures en normen op voor de bedrijfsvoering.
– Ontwikkelt in overleg met de organisatie beleid en plannen met betrekking tot (dit deelgebied) van de informatievoorziening.
– Voert audits uit, geeft voorlichting en instructies aan gebruikers.
– Verbindt meerdere adviesprocessen en realiseert integrale adviesprodukten en/of levert vanuit de expertrol specialistische adviezen.

Het adviseren en ondersteunen van de lijn op het gebied van relevante ICT vakgebieden.

– Bewaakt architectuur en standaarden.
– Geeft advies binnen het eigen vakgebied en of architectuur.
– Bereidt investeringsbeslissingen voor.
– Geeft second-opinions op investeringsbeslissingen en projectvoorstellen.
– Maakt voorstellen en ontwerpen op basis van inhoudelijke expertise.
– Stelt mede op en borgt aanvullende ICT beleidskaders betreffende methoden, technieken en kwaliteit en beveiliging.
– Adviseert over en stelt beschikbaar kwaliteitsondersteunende (geautomatiseerde) hulpmiddelen.
– Voert impact- en risico analyses uit en analyseert en onderzoekt innovaties in relatie tot de organisatie.
– Stelt procedures en normen op voor de beveiliging en van de informatievoorziening en het voldoen aan de wettelijke richtlijnen binnen de organisatie.
– Levert ondersteuning bij het opstellen van het jaarplan, op basis van assessments, audits en ontwikkelingen in het vakgebied en zorgt voor de uitvoering daarvan.
– Ontwikkelt in overleg met de organisatie beleid en plannen met betrekking tot waarborging van het beleid binnen het eigen vakgebied.
– Onderhoud van normenkaders, het initiëren en (ondersteunen) uitvoeren van risicoanalyses.
– Draagt kennis over aan de organisatie van de aanbestedende diensten.
– Werkt volgens de bouw- en beheerrichtlijnen en documentatiestandaards van de aanbestedende diensten. Het leveren van bijdragen aan projecten.
– Draagt bij aan de uitvoering en implementatie van vastgesteld beleid.
– Coördineert kwaliteitsverhogende projecten.
– Stelt projectplannen op en voert deze als projectleider uit.
– Geeft leiding aan een team van uitvoerenden.
– Voert kwaliteitscontroles uit op projectprodukten.
– Neemt deel aan relevante (project)overlegvormen, in- en extern met leveranciers, de justitieketen, en vertegenwoordigt daarbij de aanbestedende diensten, en draagt hierbij het beleid en beheer van de organisatie uit.Source link