Freelance opdracht: HR Adviseur

On July 16, 2019, Posted by , In Pooq, By , With Comments Off on Freelance opdracht: HR Adviseur

In opdracht van de Gemeente Leidschendam- Voorburg zijn wij op zoek naar een HR adviseur (interim). Functiebeschrijving Als generalistische HR adviseur maak je deel uit van één van de drie Klantteams (Sociaal, Ruimte en Bedrijfsvoering) en adviseer je de bijbehorende afdelingen. Je ondersteunt en adviseert de leidinggevende(n) over de uitvoering…

Freelance opdracht: HRD Adviseur

On July 15, 2019, Posted by , In Pooq, By , With Comments Off on Freelance opdracht: HRD Adviseur

Startdatum: 11-7-2019 Einddatum: 1-10-2019 Aantal uur per week: 20 (flexibel in te richten) OPDRACHT  Herken jij je in onze visie op leren? Leren is leuk; We leren van elkaar en blijven investeren in ontwikkeling; Ontwikkeling is een gedeelde verantwoordelijkheid; Ik ken mijzelf, benut mijn talent en houd mijn doel voor ogen. Dan ben…

Freelance opdracht: Strategisch Adviseur

On July 15, 2019, Posted by , In Pooq, By , With Comments Off on Freelance opdracht: Strategisch Adviseur

Voor een gemeente in het noorden van het land zijn wij op zoek naar een Strategisch Adviseur, die ondersteuning gaat bieden bij het sociaal domein. Taken: Bijdrage leveren aan het ontwikkelen van beleid op multidisciplinaire onderwerpen binnen het sociaal domein Fungeren als gesprekspartner voor maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en andere… Source…

Freelance opdracht: Communicatieadviseur

On July 15, 2019, Posted by , In Pooq, By , With Comments Off on Freelance opdracht: Communicatieadviseur

Voor een omgevingsdienst in het oosten van het land zijn wij op zoek naar een Communicatie Adviseur, die ondersteuning gaat bieden bij complexe communicatie vraagstukken. Taken: Adviseren bij en uitvoeren van communicatie vraagstukken Vertalen de organisatiestrategie naar een heldere boodschap Adviseren over en opstellen van verander communicatieplannen Deelnemen… Source link

Freelance opdracht: HRM Adviseur

On July 15, 2019, Posted by , In Pooq, By , With Comments Off on Freelance opdracht: HRM Adviseur

Voor een gemeente in het midden van het land zijn wij op zoek naar een HRM Adviseur, die een bijdrage gaat leveren aan de organisatie ontwikkeling. Taken: Adviseren van leidinggevenden bij HRM-vraagstukken Vertalen van de signalen naar passende integrale oplossingen Leveren van een bijdrage aan het continu verbeteren van de…

Adviseur Functioneel Beheer Leefomgeving -Applicaties

On July 15, 2019, Posted by , In Headfirst, By ,, , With Comments Off on Adviseur Functioneel Beheer Leefomgeving -Applicaties

Opdracht voor Adviseur Functioneel Beheer Leefomgeving -Applicaties in Diverse locaties voor Zelfstandig Professional. Meer info op select.headfirst.nl. Source link

Freelance opdracht: Indicatie-adviseur Regionale Toegang

On July 14, 2019, Posted by , In Pooq, By , With Comments Off on Freelance opdracht: Indicatie-adviseur Regionale Toegang

Je taken zijn: Je beoordeelt aanmeldingen voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Je geeft advies over een besluit voor toelating tot deze voorzieningen. Je verwerkt je bevindingen en je draagt zorg voor het tijdig afhandelen van de beschikking. Indien nodig voer je gesprekken met de aanvragers. Specifiek houdt dit in…

Freelance opdracht: Adviseur parkeren en verkeer

On July 14, 2019, Posted by , In Pooq, By , With Comments Off on Freelance opdracht: Adviseur parkeren en verkeer

Taken en werkzaamheden Het parkeerbeleid verder optimaliseren en verbeteren, door het parkeerbeleid te monitoren en waar nodig te ontwikkelen. De begrotingscyclus op het taakveld parkeren begeleiden. Contractbeheer van het contract tussen de gemeente en de Coöperatie Parkeerservice, die o.a. verantwoordelijk is voor de parkeercontrole. Vragen en klachten… Source link

Freelance opdracht: Adviseur verkeer

On July 14, 2019, Posted by , In Pooq, By , With Comments Off on Freelance opdracht: Adviseur verkeer

Opdracht/Taken: Ontwikkelen van beleid en adviseren op het terrein van verkeer en vervoer; Verricht onderzoek, volgt en evalueert ontwikkelingen; Vertaalt deze in voorstellen en notities; Adviseert het management en het bestuur; Zorgdragen voor de (beleids)uivoering op het terrein van verkeer en vervoer; Organiseert en coördineert activiteiten; Draagt zorg… Source link

Freelance opdracht: Verkeerskundig Adviseur

On July 13, 2019, Posted by , In Pooq, By , With Comments Off on Freelance opdracht: Verkeerskundig Adviseur

Je adviseert op het gebied van verkeer en bereikbaarheid in gebiedsontwikkelingsprojecten en complexe verkeerskundige vraagstukken in de operationele sfeer. Daarbij toets je plannen, lever je input en stel je rapportages op. Ontvangers van de adviezen zijn in hoofdzaak projectleiders of programmamanagers (bijv. in relatie tot omgevingsplan). Je rol daarbij is,…