Mijn persoonlijke interesses

Sr. Business IT analist

Home »  Aanvragen »  IT-Staffing »  Sr. Business IT analist

Sr. Business IT analist

On February 12, 2019, Posted by , In IT-Staffing, By ,,,, , With Comments Off on Sr. Business IT analistUitvoeren analyse redesign FileNet (organisatiebehoeften + architectuur + non-functional requirements + as-is situatie + IV-voortbrenging + functioneel / technisch beheer) Opleveren eindrapport met bevindingen uit analyse + roadmap / solution blueprint + evt. business case herontwikkeling FileNet Ad-hoc support productverantwoordelijke FileNet Op operationeel niveau uitvoeren van functionele vertaling van de behoeften uit de business naar technische en functionele ontwerpen = product owner

Achtergrond opdracht
Redesign FileNet vanuit verouderde applicatiearchitectuur en ECM-platform Veranderde organisatiebehoeften ten aanzien van ECM Bevindingen ADR ten aanzien van FileNet

Organisatorische context en cultuur
JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd​​​​​​​Source link