Mijn persoonlijke interesses

Hr Adviseur/Nederland – Utrecht

Home »  Aanvragen »  IT-Staffing »  Hr Adviseur/Nederland – Utrecht

Hr Adviseur/Nederland – Utrecht

On februari 9, 2016, Posted by , In IT-Staffing, By , , With Reacties uitgeschakeld voor Hr Adviseur/Nederland – UtrechtFunctie
Hr Adviseur

Expertise

Werkzaamheden
Senior HR Adviseur

Opdracht omschrijving:
Adviseren van de operationele eenheid op het gebied van transitie nav de reorganisatie. Doelgericht werken aan het tot stand komen en laten implementeren van de teamplannen en de doelstellingen voor 2016. De rust helpen bewaken in de organisatie ten tijde van herplaatsingen. Begeleiding bij de inzet van ontwikkelplannen.

In de rol van HR Business Partner meedenken, adviseren en als samenwerkende partner participeren in de realisatie van de
doelstellingen van de lijn waarbij de focus ligt op formatieplanning en het herplaatsen van medewerkers.

Doelstelling:
Doelgericht werken aan het tot stand komen en het laten implementeren van de teamplannen en de doelstellingen voor 2016. De organisatie ondersteunen om op effectieve en efficiënte wijze door de tweede fase (herplaatsingstraject) van herstructurering te komen. Flexibel inspringen daar waar nodig en voor de (wisselende) werkzaamheden die extra
ondersteuning vragen.

Verantwoordelijkheden:
Adviseren, operationele sturing, verantwoordelijkheden daar laten oppakken waar ze thuishoren in de lijn, bij ondersteunende diensten en bij HR adviseur zelf.

Vakmatige taken:
– Bijdragen aan een efficiënte en effectieve organisatie door (aangereikte) problematiek op te lossen en/of diensten te leveren;
– Adviseren over bijsturen en verbeteren van de toepassing van vastgestelde (nieuwe) werkwijzen, uitvoeringskaders en procedures door instrumenten, methoden en technieken aan te dragen;
– Monitoring van het juiste gebruik en toepassing van beleids(producten);
– Begeleiden van de implementatie van (nieuw) beleid en (nieuwe) beleidsproducten (werkwijzen, methoden, technieken, instrumenten, kaders, wet-en regelgeving);
– Verrichten van operationele sturing, maakt uitvoeringsafspraken, stuurt op het maken van randvoorwaardelijke afspraken en stuurt op het nakomen hiervan gericht op de aanpak en de realisatie van vastgestelde resultaten;
– Bevorderen van de deskundigheid van leidinggevenden en collega’s door vanuit specialisatie kennis en vaardigheden over te dragen.

Leidinggevende taken:
Sturen van strategische, tactische en operationele processen ten tijde van reorganisatie in een organisatie in transitie op weg naar één landelijk korps met de nieuwe verantwoordelijkheid van HRM in de lijn.

Contacten:
Contacten richten zich primair op leidinggevenden, collega's HRM en medewerkers.

Inzet in de lijn of project: Zowel lijn als project organisatie.

Opleiding:
Minimaal afgeronde 4-jarige geaccrediteerde HBO opleiding (HR Management of Sociale Werk of Pedagogiek of Psychologie of Maatschappelijk Werk) aangevuld met een post HBO specialisatie(s).

Werkervaring:
– Aantoonbaar 3 jaar werkervaring als strategisch HR Business Partner of Consultant in een complexe middelgrote organisatie(s) van 300+ medewerkers in de afgelopen 5 jaar. Dit moet duidelijk herkenbaar zijn in het CV van de kandidaat.
– Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als HR Adviseur in een reorganiserende middelgrote organisatie(s) van 300+ medewerkers in de afgelopen 8 jaar. Dit moet duidelijk herkenbaar zijn in het CV van de kandidaat.
– Aantoonbare opgedane kennis en ervaring van herstructurering/reorganisatie binnen een middelgrote organisatie(s) van
300+ medewerkers. Dit moet duidelijk herkenbaar zijn in het CV van de kandidaat.
– Aantoonbare opgedane werkervaring met het maken en implementeren van formatie, ontwikkel en afdelingsplannen in de afgelopen 8 jaar in een middelgrote organisatie van 300+ medewerkers.
– Aantoonbare opgedane werkervaring met het vertalen van strategische doelstellingen naar HR activiteiten. Dit moet
duidelijk herkenbaar zijn in het CV van de kandidaat.
– Aantoonbare opgedane werkervaring met adviseren, begeleiden en coachen van leidinggevenden met de uitvoering van diverse HR taken in een middelgrote organisatie van 300+ medewerkers in de afgelopen 5 jaar. Dit moet duidelijk herkenbaar zijn in het CV van de kandidaat.
– Aantoonbare ervaring met herplaatsingtrajecten en interne mobiliteit.

Competenties;
Kern competenties:
– Integriteit
– Resultaatgericht
– Omgevingssensitiviteit
– Samenwerkingsgericht
– Innovatief
– Aanvullende competenties:
– Klantgerichtheid
– Flexibel
– Stressbestendig

Knockout criteria:
1) Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als strategisch HR Business Partner in een complexe organisatie(s) met 300+ medewerkers in de afgelopen 5 jaar. Dit moet duidelijk herkenbaar en benoemd zijn in het CV van de kandidaat.
Scoreverdeling:
Minder dan 3 jaar: 0/5 punten
3 tot 4 jaar: 1/5 punten
4 tot 5 jaar: 2/5 punten
5 tot 6 jaar: 3/5 punten
6 tot 7 jaar: 4/5 punten
7 jaar en meer: 5/5 punten
Gewicht: 40%

2) Licht toe hoe de kandidaat in de afgelopen 2 jaar aantoonbaar zich heeft ontwikkeld in het vakgebied HRM. Geef hierbij aan welke opleiding, cursus en/of training er is gevolgd en indien van toepassing de duur van de opleiding.
Dit criterium is een eis en een toelichting is verplicht

3) Aantoonbare opgedane werkervaring met het maken en implementeren van formatie, ontwikkel en afdelingsplannen in de afgelopen 8 jaar in een middelgrote organisatie van 300+ medewerkers.
Dit moet duidelijk herkenbaar en benoemd zijn in het CV van de kandidaat.
Licht toe wat de rol van de kandidaat was in de totstandkoming van deze plannen, beschrijf de situatie (aantal FTE afdeling, doelstelling van de afdeling, beschrijf de ontwikkelingen binnen de afdeling, teamdynamiek), beschrijf de aanpak van de implementatie van een formatie, ontwikkel en/of afdelingsplan en het behaalde resultaat hiervan. Geef tevens aan bij hoeveel en welke werk- opdrachtgever de kandidaat deze werkervaring heeft opgedaan.
Scoreverdeling:
Minder dan 1 werk- opdrachtgever: 0/5 punten
1 werk- opdrachtgever: 1/5 punten
2 werk- opdrachtgever: 2/5 punten
3 werk- opdrachtgever: 3/5 punten
4 werk- opdrachtgever: 4/5 punten
Meer dan 4 werk- opdrachtgever: 5/5 punten
Gewicht: 30%

4) Minimaal 3 jaar aantoonbare opgedane werkervaring met adviseren, begeleiden en coachen van leidinggevenden met de uitvoering van diverse HR taken in een middelgrote organisatie van 300+ medewerkers in de afgelopen 5 jaar. Binnen de politie is dit een nieuwe werkwijze
waarbij de verantwoordelijkheid van de uitvoering van de HR taken is verlegd van HR naar de leidinggevende.
Licht toe bij welke werk- opdrachtgever de kandidaat dit gedaan heeft en geef aan per werkopdrachtgever hoe lang de kandidaat dit gedaan heeft en hoeveel leidinggevenden het betrof.
Scoreverdeling:
Minder dan 3 jaar werkervaring: 0/5 punten
3-4 jaar werkervaring: 2/5 punten
4-5 jaar werkervaring: 3/5 punten
5 jaar werkervaring en meer: 5/5 punten
Gewicht: 15%

5) Minimaal 3 jaar aantoonbare opgedane werkervaring op het gebied van interne mobiliteit binnen een herstructurerende/reorganiserende middelgrote organisatie van 300+ medewerkers in de afgelopen 5 jaar.
Dit moet duidelijk herkenbaar en benoemd zijn in het CV van de kandidaat.
Licht toe welke mobiliteitswerkzaamheden dit betrof en wat de rol rol van de kandidaat was mbt deze werkzaamheden. Geef tevens aan bij welke werk/opdrachtgever de kandidaat dit gedaan heeft en voor hoelang de kandidaat dit gedaan heeft.
Scoreverdeling:
Minder dan 3 jaar werkervaring: 0/5 punten
3-4 jaar werkervaring: 2/5 punten
4-5 jaar werkervaring: 3/5 punten
5 jaar werkervaring en meer: 5/5 punten
Gewicht: 15%

Bijzonderheden
Bij het uitvoeren van deze opdracht is VOG verplicht: Ja, screening verklaring van geen bezwaar.
Duur: 7 maanden
Startdatum: 01-04-2016
Optie op verlenging: Ja
Locatie: Utrecht en incidenteel 's-Gravenhage
Uren per week: 36 uur
Uurtarief (per uur, all-in, ex BTW): Zo scherp mogelijk
Datum geplande 1ste intakegesprek: 23-02-2016
Datum geplande 2de intakegesprek: 24-02-2016
Sluitingsdatum van uw aanbieding: 11-02-2016 aanleveren voor 17:00 uur.
Nominatiedatum Opdrachtgever: 12-02-2016
Branche/Klant: Overheid/Nationale Politie

Regio
Nederland – Utrecht

Startdatum
01-04-2016

Duur
7 maanden

Referentienr.
10160218Source link