Mijn persoonlijke interesses

Controller

Home »  Aanvragen »  Passkey »  Controller

Controller

On February 7, 2019, Posted by , In Passkey, By ,, , With Comments Off on Controller


 
Voor het team control zijn wij op zoek naar een allround Controller met de focus op de ontwikkeling en beheer van beleidskaders en instrumentarium voor de uitvoering van de planning- en controlcyclus en advisering hierover. Daarnaast in brede zin een financieel adviseur op het gebied van bedrijfsvoering aangelegenheden. Waarbij  kennis van fiscaliteiten en/of digitalisering van processen en technieken op het gebied van data-analyse een pré heeft. Belangrijk is ook, dat actuele ontwikkelingen in het financiële werkveld worden vertaald en meegenomen in nieuw beleid. Het doel hiervan is een helder en gedragen financieel beleid.

Hoofdbestanddelen van de functie:
– Je initieert, ontwikkelt en/of begeleidt de ontwikkeling van financiële kaders en instrumenten voor de implementatie, kwaliteitsborging, evaluatie en sturing op de bedrijfsvoering van de organisatie (o.a. planning-en-control cyclus, risicoanalyses);
– Je volgt, signaleert, interpreteert en analyseert relevante beleidsontwikkelingen op het terrein van financiën en control en adviseert hierover;
– Je voert overleg met relevante partijen en organisaties over financiële beleidsvraagstukken;
– Je stelt managementinformatie op en analyseert deze voor de uitvoering van financieel beleid en financiële bedrijfsvoering;
– Je geeft richting aan organisatiebrede onderzoeken en projecten op een of meerdere afgeronde deelgebieden van financiën en control;
– Je ontwikkelt en zorgt voor het (doen) uitvoeren en evalueren van onderdelen van het financieel beleid;
– Je draagt zorg voor implementatie van beleid en creëert hierbij draagvlak.

Men vraagt:
– hbo/academisch werk- en denkniveau, relevante bedrijfseconomische en/of accountancy opleiding;
– ervaring met concern control en het ontwikkelen en implementeren van financieel beleid;
– kennis van en inzicht in de financieel administratieve (wettelijke) regelgeving;
– brede en meerjarige ervaring t.a.v. financieel administratieve aangelegenheden;
– kennis op het gebied van de financieel administratieve en informatie processen;
– kennis en ervaring m.b.t. geautomatiseerde financiële gegevens verwerkingssystemen;
– kennis en ervaring van ontwikkelingen en relevante wet- & regelgeving op de gebieden financiën en control en fiscale kennis;
– kennis en ervaring met digitalisering van processen en technieken op het gebied van data-analyse;
– kennis en ervaring met risicomanagement;
– kennis en ervaring met projectmanagement.

Verder is het belangrijk dat je beschikt over de volgende competenties:
– Goede communicatieve vaardigheden en verbindend vermogen
– Samenwerkingsgerichtheid
– Gevoel voor politiek – bestuurlijke verhoudingenSource link