Mijn persoonlijke interesses

Senior Contract manager GGI-Veilig

Home »  Aanvragen »  IT-Staffing »  Senior Contract manager GGI-Veilig

Senior Contract manager GGI-Veilig

On October 11, 2019, Posted by , In IT-Staffing, By ,,,, , With Comments Off on Senior Contract manager GGI-Veilig


Basisteam “Inkoop, Beheer en Infrastructuur” Het Basisteam Inkoop, beheer en infrastructuur houdt zich bezig met collectieve inkoop, participatie in landelijke digitale infrastructuur en het beheer van gerealiseerde voorzieningen. Onderdelen van het team zijn onder meer Inkoop en inkoopadvies, Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI), Regie op beheer en de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI).

Omschrijving van de opdracht Binnen het Basisteam “Inkoop, Beheer & Infrastructuur” wordt uitvoering gegeven aan diverse gemeentelijke dienstverlening waaronder GGI-Veilig (Gemeenschappelijke Gemeentelijke Infrastructuur – Veilig). Voor het beheren van deze landelijke diensten is een service organisatie ‘Servicecentrum gemeenten’(SCG) gerealiseerd. Het in beheer te nemen GGI-Veilig is onderverdeeld in 3 percelen; SIEM/SOC, IT Producten en Expertise. Voor het perceel Kennis wordt gezocht naar een Senior Contract Manager.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden als Senior Contractmanager

  • Opstellen, controleren en uitvoeren van minicompetities;
  • Begeleiden proces minicompetities met nadruk op het beoordelen van de aanvraag binnen de kaders van de raamovereenkomst;
  • Beantwoorden van vragen en geven van adviezen met betrekking tot inhuur van kennis en het tot stand komen van gedefinieerde resultaat- en inspannings opdrachten;
  • Verantwoordelijk voor de registratie, het beheer en het verwerken van aanpassingen van afgesloten contracten;
  • Verantwoordelijk voor de sturing op de contracten voor de levering van adviesdiensten en gedefinieerde resultaten, zoals pentesten, audits, SIEM implementaties, compliance audits, vulnerability scans, hardening adviezen;
  • Verantwoordelijk voor de contract vorming tussen VNG en deelnemers die nog moeten toetreden tot perceel 3;
  • Beoordelen van de performance van de verschillende contractpartijen op afgesproken prestaties, kosten en contractuitvoering a.d.h.v. periodieke rapportages en/of klanttevredenheid-onderzoeken;
  • Rapporteren als diensteigenaar van perceel 3 binnen de governance naar de opdrachtgever over het verloop van het contract, de prestatie-eisen, kosten, en de algemene tevredenheid en zorg dragen voor het aanleveren van relevante management informatie;
  • Bijdragen leveren aan de werkprocedures, -instructies en standaard werkdocumenten/formats;
  • Verrichten van zo nodig overige werkzaamheden op gelijkwaardig niveau indien dit voor de bedrijfsvoering gewenst of noodzakelijk is.Source link