Mijn persoonlijke interesses

Risicomanager

Home »  Aanvragen »  IT-Staffing »  Risicomanager

Risicomanager

On October 2, 2018, Posted by , In IT-Staffing, By , , With Comments Off on Risicomanager


 • Het begeleiden van strategische risicosessies voor programma's en projecten;
 • Het signaleren, ontwikkelen en managen van de risico's binnen strategische projecten en programma’s;
 • Het rapporteren van bevindingen en gesignaleerde risico's aan het (Programma) DT, Stuurgroepen en Strategisch (Programma) Managers en de portfolio board;
 • Het rapporteren van gesignaleerde risico's in de periodieke signaleringsrapportage;
 • Het leveren van bijdragen aan het te ontwikkelen visie risicomanagement bij de opdrachtgever;
 • Het bijhouden en analyseren van ontwikkelingen op het vakgebied en het vertalen daarvan naar het eigen werkterrein;
 • Het geven van gevraagde en ongevraagde adviezen aan directie en/of management op de kwaliteit en doelmatigheid van de programma en project beheersing te verbeteren;
 • Onder aansturing van de operationeel manager PFCA, werkend in teamverband worden de risicoanalyse sessies individueel of in gezamenlijkheid uitgevoerd.

  Achtergrond opdracht:
  De opdrachtgever beschikt over een risicomanagementproces cyclus welke periodiek doorlopen wordt. I.v.m. een tijdelijke capaciteitsimpuls is de opdrachtgever op zoek naar een deskundige op het gebied van risicomanagementSource link