Mijn persoonlijke interesses

Projectleider implementatie outsourcing

Home »  Aanvragen »  IT-Staffing »  Projectleider implementatie outsourcing

Projectleider implementatie outsourcing

On February 11, 2019, Posted by , In IT-Staffing, By ,, , With Comments Off on Projectleider implementatie outsourcing


Oracle databasebeheer en beheer van de Oracle SOA-suite is van groot belang voor de HHS. Veel informatiesystemen maken gebruik van een database en het niet beschikbaar zijn van een database of SOA-Suite component brengt de continuïteit van deze informatiesystemen in gevaar.

Onze opdrachtgever heeft strategisch gekozen om meer de regierol in te vullen en operationele werkzaamheden uit te besteden en gebruik te maken van de expertise van een partner op het gebied van Oracle databasebeheer en op termijn mogelijk ook Oracle SOA-suite en andere databasesystemen (SQL Server).
 
Onze opdrachtgever heeft middels een Europese aanbesteding een leverancier gecontracteerd die per 1-4-2019 het Oracle databasebeheer zal uitvoeren.
Opdrachtformulering
Om de outsourcing vorm te kunnen geven zoeken wij een projectleider, die het gehele implementatietraject, in afstemming met onze interne beheerorganisatie en huidige leveranciers, kan (bege)leiden. Onderdelen welke in ieder geval binnen de scope van het project vallen zijn:

  • Samen met de geselecteerde leverancier opstellen van het transitieplan;
  • Aansturen van het interne projectteam wat het transitieplan gaat uitvoeren;
  • Opstellen van SLA, DAP en OLA’s;
  • Opstellen van het acceptatietestplan en het coördineren van de uitvoering daarvan;
  • Implementeren van de benodigde technische voorzieningen die nodig zijn om het remote beheer door de leverancier mogelijk te maken;
  • Coördineren van het opstellen/wijzigen van de door deze outsourcing geraakte interne systemen (o.a. Topdesk), werkprocessen, handleidingen en aanverwante documentatie;
  • Het opleiden en/of voorlichten van de verschillende gebruikersgroepen;
  • Coördineren van de nazorgSource link