Mijn persoonlijke interesses

Project management officer

Home »  Aanvragen »  IT-Staffing »  Project management officer

Project management officer

On February 12, 2019, Posted by , In IT-Staffing, By , , With Comments Off on Project management officerProjectmanagement ondersteuning voor het Programma Integrale Informatiebeveiliging (IIB).

 • Af/behandelen en afstemmen proces van inkoop en inhuurbestelaanvragen
 • Behandelen en beheren van resources en middelen
 • Adviserende rol naar de programmamanager oplossingen aandragen ten aanzien van de capaciteitsplanning en inzet van resources
 • Onboarding nieuwe medewerkers; van indienst tot uitdienst, urenregistratie, aanreiken van templates/sjablonen, processen en procedures
 • Ondersteunen van de communicatieadviseur, projectcontroller
 • Ondersteuning kwaliteitsmanagementproces
 • Aanspreekpunt voor stuurgroepen (intern, Extern) en klankboard: de vergaderingen voorbereiden; verzamelen, verspreiden en archivering van vergaderstukken, verslaglegging, bewaking besluiten en actiepunten, risico & issuelogs, signaleren en actie ondernemen richting betrokkenen, zodat besluiten genomen kunnen worden aan de hand van de geleverde stukken
 • Het inrichten van een projectenomgeving en documentmanagement, verantwoordelijk voor een actueel programma archief.
 • Planneno Ondersteuning bij ontwikkeling programma/project GANTT-chart.
 • Ondersteuning bij ontwikkeling KanBan-bordo Projectplanning bewaking
 • Communicatie:
 • Organiseren van programma bijeenkomsten, demo's, workshops en kennissessies en evenementeno Presentatie en dashboard ontwikkelen
 • Financiële programmasturing:
 • Inregelen EBS, passend bij gewenste financiële inzichteno voorbereiding en opstellen van forecast en actualso bewaking van programmabegroting en -uitnuttingo Initiëren en implementeren van verbetervoorstellen op het gebied van cost control
 • Advisering
 • Knelpunten, afhankelijkheden en risico’s signaleren
 • Advisering over keuze projectmanagement methode
 • Advisering over samenhang/integraliteit tussen deelprojecten binnen programmao Advisering over samenhang met externe invloeden
 • Indien meerdere PMO-ers: Coördineren activiteiten van de verschillende PMO-ers
 • Mede-auteur van bijv projectplan en/of PID en/of projectbrief en/of PBS en/of WBS.

Achtergrond opdracht
Binnen DICTU loopt een groot aantal programma’s en projecten. Wanneer hiervoor ondersteuning nodig is van een PMO’er dan wordt hiervoor een aanvraag gedaan bij het centraal georganiseerde ‘Bureau Ondersteuning’. In eerste instantie wordt gekeken of er een interne PMO’er beschikbaar is, zo niet, dan wordt hiervoor tijdelijk iemand ingehuurd. Op dit moment zoeken wij een PMO’er voor het Programma Integrale Informatiebeveiliging.

Programma Integrale Informatiebeveiliging (IIB): Dit meerjarige programma heeft tot doel om een selecte set aan activiteiten ter verbetering van de informatiebeveiliging in onderlinge samenhang en in samenhang met IB-gerelateerde activiteiten in de omgeving zo efficiënt mogelijk uit te laten voeren.Het programma omvat gemiddeld meer dan 15 gelijktijdig actieve projecten, wisselend in omvang en looptijd. Ter ondersteuning van het programma en de onderliggende projecten is projectmanagementondersteuning nodig, zodat projectleiders meerdere projecten tegelijkertijd kunnen sturen.

Het programma en haar projecten zijn vooral vanuit Den Haag werkzaam. De omvang, gevoeligheid van informatie en het wisselende projectportfolio maken het een complex programma. Het programma bevindt zich op dit moment in de definitiefase. De opdracht, scope en governance worden, terwijl al de nodige projecten draaien, uitgewerkt.
 Source link