Mijn persoonlijke interesses

Interim Manager / Verandermanager

Home »  Aanvragen »  Harvey Nash »  Interim Manager / Verandermanager

Interim Manager / Verandermanager

On februari 9, 2016, Posted by , In Harvey Nash, By ,,,, , With Reacties uitgeschakeld voor Interim Manager / VerandermanagerVoor een directe eindklant in Apeldoorn is Harvey Nash op zoek naar een

Interim Manager / Verandermanager Senior

Start: 1 maart 2016

Einde: vooralsnog 31 december 2016

Inzet per week: 32 tot 36 uur in overleg

Opdracht:

Opstellen visie architectuurfunctie en zorgdragen voor implementatie.

Omschrijving:

Service Capacity zet de juiste persoon op de juiste plaats in binnen de andere onderdelen van B/CAO door tactische planning van het personeelsbestand en adequate ontwikkeling van medewerkers. Alle medewerkers zijn op basis van expertise ingedeeld in een vakpool, die wordt geleid door een vakpoolmanager.

Medewerkers uit de vakpool Architecten:

– dragen bij aan innovatie (broedkamers) en organisatieontwikkeling;

– maken opdrachten vanuit IM geschikt voor het uitwerken tot concrete producten (systemen en applicaties) door B/CAO;

– geven vorm aan de structuur van de ondersteunende middelen voor de systeemontwikkeling (ontwikkelstraten);

– borgen dat de systeemontwikkeling verloopt conform de architectuurkaders. Door veranderingen in de organisatie, nieuwe samenwerkingsvormen en -verbanden en vernieuwing en versnelling van de IT-voortbrenging is behoefte aan een heldere, gedragen visie op de architectuurfunctie. Deze visie moet worden door vertaald naar een tactisch resourceplan, dat enerzijds de gewenste inzet van de architecten in aantallen en expertise in de verschillende klantdomeinen beschrijft, anderzijds inzicht geeft in de vereiste opleidingen/ontwikkeling van deze architecten.De scope van de opdracht betreft initieel de architectuurfunctie binnen B/CAO, latere uitbreiding naar de volledige IV-keten behoort tot de mogelijkheden.

Businesskennis:

Kennis van processen en systemen binnen de Belastingdienst.

Expertise:

Ruime werkervaring in het vakgebied Architectuur;

Ervaring met het professionaliseren van een vakpool en het maken van een tactische personeels- en inzetplanning;

Aantoonbaar succesvol in het uitdragen van visie en creëren draagvlak;

Ervaring in politiek bestuurlijke organisaties.

Persoonlijke vaardigheden:

Resultaatgerichtheid;

Initiatief;

Ontwikkelen medewerkers;

Netwerken;

Organisatiesensitiviteit.

Opmerkingen/bijzonderheden:

De werkzaamheden worden uitgevoerd in zeer nauwe samenwerking met de vakpoolmanager van de Architecten en in overleg met klantdomeinmanagers en plv. directeuren van Service Control en Commitment.

Aanbiedingen mét CV en onder vermelding van tarief (all-in, exclusief BTW), dienen 8 februari vóór 12:00 uur in ons bezit te zijn.Source link