Mijn persoonlijke interesses

Inkoper, Strategisch Inkoper, Tactisch Inkoper/Nederland – Gelderland

Home »  Aanvragen »  IT-Staffing »  Inkoper, Strategisch Inkoper, Tactisch Inkoper/Nederland – Gelderland

Inkoper, Strategisch Inkoper, Tactisch Inkoper/Nederland – Gelderland

On februari 9, 2016, Posted by , In IT-Staffing, By , , With Reacties uitgeschakeld voor Inkoper, Strategisch Inkoper, Tactisch Inkoper/Nederland – GelderlandFunctie
Inkoper, Strategisch Inkoper, Tactisch Inkoper

Expertise

Werkzaamheden

Senior Inkoper IT
 
De functie
Achmea maakt gebruik van leveranciers bij de uitvoering van haar activiteiten. Divisiedirecties en groepsdirecties zoals IM&IT en CDV bepalen welke diensten en producten zij van de markt willen betrekken. De Senior Inkoper is in staat om directies en senior management te 'challengen' op de inkoopvraag, begrijpt de achterliggende businessstrategie en bepaalt samen met de interne belanghebbenden de extacte inkoopvraag. Op basis van deze inkoopvraag worden potentiele leveranciers benaderd op een gestructureerde manier en uiteindelijk, in nauwe samenwerking met de business-collega's, gecontracteerd. Een geweldige functie voor een kandidaat met bedrijfskundige, commerciële competenties die ook in staat is om op hoog niveau impact te maken door intelligentie, pro-activiteit, kennis en verbindende kracht.
 
Het profiel

WO niveau, het begrijpen van en handelend optreden in het commerciële krachtenveld. Scherp, doortastend en actiegericht. Durft Directies en Sr management aan te spreken en is aansprekend. Scherp in de analyse en doortastend in de uitvoering, ook als het er op aan komt om zelf een contract op te stellen. Helpt Directies, Sr management en specialisten dilemma's te doorbreken; Creëert bij een brede groep collega's betrokkenheid en draagvlak voor de eigen opdracht; Bouwt bij anderen aan het vertrouwen, zowel persoonlijk als op de koers van Procurement. Denkt vooruit, voorkomt zo problemen en creëert mogelijkheden om nog meer grip te krijgen op de Consultingspend.
Benut kansen en houdt rekening met de ontwikkelingen in de IT-markt. Bouwt een intern en extern netwerk op en investeert in relaties en contacten met Directies, beinvloeders en leveranciers, om zo als eerste op de hoogte te zijn en snel te kunnen anticiperen op relevante ontwikkelingen. Kent de business en haar doelstellingen. Stelt meetbare doelen. Geeft, en neemt ruimte aan stakeholders om gestelde doelen te halen. Voorziet op tijd problemen en risico's om doelstellingen te halen en handelt daarnaar. Volgt de uitvoering van werkzaamheden door anderen en spreekt ze waar nodig hierop aan. Maakt verwachtingen omtrent resultaten duidelijk aan anderen. Spreekt anderen aan en stelt acties bij als de situatie daarom vraagt. Zet netwerken in om de doelstellingen te realiseren. Vormt zich snel een beeld van relevante interne en externe contacten. Houdt in de samenwerking rekening met verschillende belangen. Anticipeert op toekomstige ontwikkelingen. Is in staat op basis van feiten en onderbouwde verwachtingen een eigen visie te presenteren over de toekomst. Houdt ontwikkelingen in het oog. Draagt actief bij aan toekomstige ontwikkelingen. Signaleert snel afwijkingen verwachte ontwikkelingen en komt met voorstellen om impact ervan te vertalen voor eigen vakgebied. Heeft overall overzicht van Achmea brede behoefte op het gebied van kennis en ondersteuning en weet verschillende businesses (divisies) aan elkaar te knopen ten aanzien van reeds opgedane kennis en ervaring. Wordt in eigen organisatie (na een inwerktijd) beschouwd als expert.
 
Jouw afdeling

Achmea Procurement (45 medewerkers) leidt inkoopprojecten tbv de Achmea-onderdelen en contracteert leveranciers. Jaarlijks spendeert Achmea 900 miljoen euro bij honderden leveranciers. Achmea streeft naar de beste prijs/kwaliteit, laag risico en maximale waardeontsluiting in haar relaties met leveranciers. In verschillende teams (o.a Software inkoop, facilitaire inkoop, inhuur van externen, marketing) pakken we de inkoopprojecten op. Het Procurement Office ondersteunt de teams met data-analyse, contractadministratie, risico-analyse en algemene ondersteuning.

Startdatum: Zo snel mogelijk
Duur: 3 maanden
Aantal uur per week: 36 uur
Locatie: Apeldoorn
Uurtarief: Tussen de € 80,00 en € 87,00, inclusief reiskosten, uiteindelijke uurtarief is afhankelijk van kennis en ervaring.

Bent u geïnteresseerd in deze functie? Dan ontvangen wij graag uw cv + motivatie toegespitst op de functie uiterlijk woensdag 10 februari 2016 16:00 uur. Gelieve het uurtarief erbij te vermelden.

Zonder persoonlijke motivatie kunnen wij uw reactie niet in behandeling nemen.

Indien uw sollicitatie tot een plaatsing bij onze opdrachtgever leidt, is het van belang om te weten dat wij dan per ommegaande de volgende gegevens nodig hebben:
· Kopie Geldig Identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart, geldig gedurende de gehele opdracht.)
· Gewaarmerkte kopieën van het hoogst behaalde diploma en voor de functie relevante diploma’s
· Kopie VOG (aan te vragen na plaatsing)
Deze gegevens hebben wij nodig om de screening die door opdrachtgever volgt, zo snel mogelijk te kunnen uitvoeren.

Bijzonderheden

Regio
Nederland – Gelderland

Startdatum

Duur
3 maanden

Referentienr.
92160032Source link