Mijn persoonlijke interesses

Infrastructuur Specialist/Nederland – Zuid-Holland

Home »  Aanvragen »  IT-Staffing »  Infrastructuur Specialist/Nederland – Zuid-Holland

Infrastructuur Specialist/Nederland – Zuid-Holland

On februari 8, 2016, Posted by , In IT-Staffing, By ,,, , With Reacties uitgeschakeld voor Infrastructuur Specialist/Nederland – Zuid-Holland

[ad_1]

Functie
Infrastructuur Specialist

Expertise

Werkzaamheden
Infrastructuur specialist

Omschrijving:
De infrastructuur specialist is verantwoordelijk voor de inrichting, geautomatiseerd opzetten en de beveiliging van omgevingen in een Cloud die noodzakelijk zijn voor het ontwikkel- en beheerproces. Hierbij wordt rekening gehouden met de eisen die vanuit de overheid gesteld zijn aan systeem- en databeveiliging. Daarnaast worden afnemers van het SP geadviseerd bij de inrichting van servers in de Cloud. Tevens draagt de infrastructuur specialist zorg voor accountbeheer, VPN verbindingen, DNS, beveiliging en denkt mee over oplossingsrichtingen voor het SP en de services voor de teams zelf.

Ontwikkelteam van het Standaard Platform;

Over het Standaard Platform:
Het omvattende programma van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) is het Service Gerichte Architectuur programma (SGA). Dit programma ontwikkelt op basis van SGA-principes en de architectuurbegrippen en -concepten van IenM generieke componenten die gezamenlijk het Standaard Platform (SP) vormen. Eén van deze generieke componenten is het Centraal Aansluitpunt. Het Centraal Aansluitpunt ontsluit de administratieve basisregistraties IenM breed. Het beheer en de verdere doorontwikkeling van het Standaard Platform en Centraal Aansluitpunt (verder in dit document alleen genoemd Standaard Platform) wordt per 1 januari 2016 ondergebracht in een Alliantie (bestaande uit ondermeer de Dienst ICT Uitvoering van het ministerie van Economische Zaken en de Directie Concern Informatievoorziening van het ministerie van Infrastructuur en Milieu).

De doelstelling is dat op basis van het programma SGA het Standaard Platform en het Centraal Aansluitpunt plus bijbehorende componenten aansluit op de rijksbrede doelstellingen (zie bijvoorbeeld www.digitaleoverheid.nl). Daarnaast kan voldaan worden aan de binnen IenM bestaande behoeften ten aanzien van applicatieontwikkeling en beheer, namelijk: het vergroten van wendbaarheid, het creëren van flexibiliteit, het reduceren van afhankelijkheden en het reduceren van doorlooptijden en kosten.
Meer informatie is te vinden op: http://www.digitaleoverheid.nl/component/content/article?id=2442:realisatie-centraal-koppelpunt-met-basisregistraties
https://www.logius.nl/diensten/digikoppeling/
https://www.logius.nl/standaarden/pkioverheid/
https://www.eherkenning.nl/aansluiten-op-eherkenning/
http://wso2.com/products/
https://www.dictu.nl/content/dictu-en-de-cloud-maximale-aansluiting-op-standaardvoorzieningen
http://www.digitaleoverheid.nl/onderwerpen/nora
http://www.noraonline.nl/wiki/Documenten
http://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/omgevingsloket/doorontwikkeling/nieuws/start-minicompetitie/ (het gaat hierbij om de bestanden D1 tot en met D8 bij wijze van achtergrondinformatie bij deze uitvraag)

Scope:
De scope van deze opdracht betreft het verder ontwikkelen van het Standaard Platform (generieke en specifieke componenten) inclusief het Centraal Aansluitpunt plus de bijbehorende koppelingen, hierna te noemen SP . Het SP wordt sinds 2013 ontwikkeld binnen de Directie Concern Informatievoorziening van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en is het platform bij uitstek waarop maatwerkapplicaties in Java binnen het ministerie van Infrastructuur en Milieu gaan draaien.
Alle koppelingen met deze applicatie en met de basisvoorzieningen van de overheid, lopen via een centrale voorziening genaamd “het Centraal Aansluitpunt” (CA) dat zelf ook een onderdeel van het SP is.
Begin 2016 wordt het SP ondergebracht bij een Alliantie, waar DICTU onderdeel van uitmaakt. Doel van de Alliantie is het gebruik van het SP breed binnen de rijksoverheid te faciliteren en gemeenschappelijk gebruik en beheer na te streven.

Op dit moment draait het SP in zijn basisvorm op de Cloud van Amazon. Het SP wordt inmiddels overgebracht van Amazon naar de DICTU Cloud. Bovendien leven er wensen voor nieuwe functionaliteit bij de huidige gebruikers van het SP. Deze nieuwe functionaliteiten vereisen een ontwikkelteam dat in staat is om, onder aansturing van het programmamanagement vanuit de Alliantie, deze functionaliteiten op een Agile/scrum manier te realiseren.

Het beoogde team zal verantwoordelijk zijn voor de volgende activiteiten:
De verdere ontwikkeling en het beheer van het standaard platform, zowel bij Amazon als op de DICTU Cloud. Dit alles conform het OTAP-principe. Daarbij het op orde brengen en houden van de documentatie.

Verwacht wordt dat deze werkzaamheden gedaan kunnen worden conform het aantal medewerkers zoals aangegeven in het plaatje ‘Huidig ontwikkelteram’. Het is uiteraard aan u, als leverancier, om een team samen te stellen en de rollen (en daarmee de uren) binnen het team te verdelen. Afhankelijk van de releaseplanning, de huidige functionaliteit en de functionele wensen van de gebruikers moet het team opgeschaald kunnen worden naar een grotere omvang. Als de werkzaamheden minder worden, dan zal het team weer krimpen. Eventueel wordt het team gesplitst in twee of meer subteams.

Profielen:
Voor het managed resource team voorzien wij momenteel onderstaande rollen. Deze rollen staan niet vast daar de managed resource pool dient te voorzien in het realiseren van de doelstelling om het Standaard Platform te realiseren.

De exacte samenstelling van het team zoals hoeveel FTE van iedere rol nodig zijn gedurende het ontwikkelproces is ter bepaling aan de projectmanager. Deze vorm van uitvraag heeft juist de bedoeling dat de juiste expertise op juiste moment wordt geleverd. Een en ander uiteraard in overleg met de opdrachtgever.
Het op- en afschalen van medewerkers zal minimaal 2 weken voor aanvang/beëindiging door DICTU worden doorgeven. De insteek van deze overeenkomst is om gezamenlijkheid tot een planning te komen. De eindbeslissing ligt bij DICTU.

Randvoorwaarden
 De teamleden zijn gewend om te werken in projecten die onder hoge tijdsdruk moeten worden uitgevoerd;
 Herkenbare resultaten en opgedane expertise bij (overheids)instellingen;
 Direct beschikbaar;
 Pragmatisch en zakelijk kunnen opereren, hetgeen bij voorkeur blijkt uit ondernemingszin;
 Plannen en Organiseren;
 Resultaatgericht;
 Besluitvaardig;
 Klantgericht;
 Samenwerking.
 DICTU wenst af te rekenen per gewerkt uur.
 Indien de inzet van de managed resourcing pool niet naar verwachting van DICTU is, behoudt DICTU de mogelijkheid om af te zien van deze preferente Nadere Overeenkomst. Hiervoor zal een exitgesprek plaatsvinden waarin de afbouw van de pool wordt besproken.
 Van de medewerkers wordt verlangd de vastgestelde processen binnen DICTU te volgen.

Eisen:
– Inschrijver kan in overleg zelf een werkruimte ter beschikking stellen. De werkzaamheden zullen in Den Haag bij DICTU plaatsvinden; initieel binnen het Ministerie van Infrastructuur en Milieu gevestigd aan de Koningskade nr 4
– Alle leden van het team hebben een ruime ervaring met scrum. Er dient een lead developer/architect als onderdeel van het team geleverd te worden, die tevens scrummaster is.
– De leden van het gevraagde team hebben ieder langdurige ervaring met grote (overheids-)projecten, waarin complexe planningen, tijdige rapportage, technische-, organisatorische- en proces-inrichtingen een essentiële rol spelen. Het team heeft daarnaast op een of meerdere dergelijke projecten als team gefunctioneerd en zij zijn in die zin op elkaar ingespeeld.
Daarnaast dient het team communicatief vaardig te zijn en de teamleden dienen ieder een stevige persoonlijkheid te bezitten.

Bijzonderheden
Bij het uitvoeren van deze opdracht is VOG verplicht: Ja
Duur: Uiterlijk t/m 28-02-2018
Startdatum: ZSM
Optie op verlenging: Ja
Locatie: Den Haag
Uren per week: 36 uur
Uurtarief (per uur, all-in, ex BTW): Maximaal € 80,00 – € 88,00
Datum geplande intakegesprek: –
Sluitingsdatum van uw aanbieding: 18-02-2016
Nominatiedatum Opdrachtgever: 21-02-2016
Branche/Klant: Overheid/Ministerie van Economische Zaken

Regio
Nederland – Zuid-Holland

Startdatum
Z.s.m.

Duur
2 jaren

Referentienr.
10160226

[ad_2]

Source link

Comments are closed.