Mijn persoonlijke interesses

Developer/Nederland – Zuid-Holland

Home »  Aanvragen »  IT-Staffing »  Developer/Nederland – Zuid-Holland

Developer/Nederland – Zuid-Holland

On februari 10, 2016, Posted by , In IT-Staffing, By ,, , With Reacties uitgeschakeld voor Developer/Nederland – Zuid-HollandFunctie
Developer

Expertise

Werkzaamheden
developer webinterface

Organisatie:
De organisatie is onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De organisatie verricht in binnen- en buitenland onderzoek om tijdig dreigingen en risico’s te onderkennen voor de nationale veiligheid. De organisatie staat midden in de samenleving: de dynamiek van politieke ontwikkelingen en verwachtingen van burgers zijn doorlopend merkbaar. Bij de organisatie doe je werk dat er toe doet, elke minuut van de dag.

Organisatiemissie:
De organisatie staat voor de nationale veiligheid door tijdig dreigingen en risico’s te onderkennen die niet direct zichtbaar zijn. Hiertoe doet de dienst onderzoek in binnen- en buitenland. De organisatie deelt gericht kennis en informatie die samenwerkingspartners en belangendragers in staat stelt gepaste maatregelen te nemen. De organisatie signaleert, adviseert en mobiliseert anderen en reduceert zelfstandig risico’s. Hiermee vervult de dienst zijn rol in het netwerk van overheidsorganisaties die de veiligheid nationaal en internationaal beschermen.

JSCU:
In de gezamenlijke Joint Sigint Cyber Unit bundelen de organisatie mensen en middelen op het gebied van Signals Intelligence (Sigint) en cyberactiviteiten. Met het onderscheppen van (tele)communicatie ondersteunt de JSCU teams die onderzoek doen naar bedreigingen
voor Nederland en de Nederlandse krijgsmacht. Specialisten van de JSCU helpen in het kader van de Nationale Cyber Security Strategie ook om het Nederlandse Internet veilig te houden.

Doel van het project:
In een pilotfase is er een proof of concept van een virusscanstraat gebouwd. Hiermee kan bij nieuwe malwaresamples snel worden getoetst welke AV-producten in welke systeemomgevingen deze adequaat herkennen. In het huidige project wordt op basis van de in de pilotfase opgedane kennis een productiewaardig systeem gebouwd, met aandacht voor zaken als schaalbaarheid, betrouwbaarheid, flexibiliteit en een goede managementinterface.

Technologie:
Naar verwachting zullen de volgende technologieën een belangrijke rol spelen in het project:
– Windows API (C/C++), Windows automation
– Python web application framework zoals Flask
– AngularJS, Bootstrap, JavaScript, CSS, HTML
– Ervaring met het ontwikkelen van REST services in Python, bijvoorbeeld met Flask
– Ervaring met Python REST services in combinatie met Zookeeper
Van de kandidaat wordt verwacht te beschikken over ervaring met Python of
HTML/JavaScript/CSS. Overige overige technologieën zijn een pre. E.e.a. mede in relatie tot het ervaringsniveau van de kandidaat.

Algemeen:
Het projectteam zal via de Scrum-methodiek in een aantal sprints de oplossing bouwen. Voor alle teamleden geldt dat ze, zoals het betaamt binnen Scrum, in staat zijn om tot op zekere hoogte het werk van de andere specialisten over te kunnen nemen. Teamleden zijn ook in staat om nieuwe technologie snel te doorgronden en op te nemen in de te bouwen oplossing,
en functioneren goed als lid van een Scrumteam. Er wordt gewerkt op basis van test-driven development.
Afhankelijk van de aangeboden profielen zal er naar gestreefd worden een team van vijf man in te huren waarmee de onderstaande rollen worden ingevuld.

Rol: developer webinterface;
Taken en werkzaamheden:
Ontwikkelen van de web interface om de virusscanstraat mee te bedienen. Upload van samples, configuratie virusscanners, monitoring, etc.

Kennis en ervaring:
– Ruime ervaring met het ontwikkelen van webinterfaces of applicatie backends
– Ervaring met webinterfaces gebaseerd op REST interfaces
– Ervaring met het ontwikkelen van REST services in Python, bijvoorbeeld met Flask
– Ervaring met Python REST services in combinatie met Zookeeper

Specifieke kennis:
• Python; of
• HTML/CSS/JavaScript

Bijzonderheden
Bij het uitvoeren van deze opdracht is VOG verplicht: Nee, een screening.
Duur: 6 maanden
Startdatum: april 2016
Optie op verlenging: Ja
Locatie: Zoetermeer
Uren per week: 36 – 40 uur
Uurtarief (per uur, all-in, ex BTW): Zo scherp mogelijk
Datum geplande intakegesprek: 18-02-2016.
Sluitingsdatum van uw aanbieding: 11-02-2016 aanleveren voor 16:00 uur.
Nominatiedatum Opdrachtgever: 12-02-2016, 16:00 uur.
Branche/Klant: Overheid/Ministerie van Binnenlandse Zaken II

Regio
Nederland – Zuid-Holland

Startdatum
01-04-2016

Duur
6 maanden

Referentienr.
10160199Source link