Mijn persoonlijke interesses

Coordinator/Nederland – Zuid-Holland

Home »  Aanvragen »  IT-Staffing »  Coordinator/Nederland – Zuid-Holland

Coordinator/Nederland – Zuid-Holland

On februari 10, 2016, Posted by , In IT-Staffing, By ,,,,, , With Reacties uitgeschakeld voor Coordinator/Nederland – Zuid-HollandFunctie
Coordinator

Expertise

Werkzaamheden
Sr. Aansluitcoördinator

Logius:
Eenvoudig, snel, groen en betrouwbaar zaken regelen tussen overheden, burgers en bedrijven. Met als doel een betere dienstverlening, kostenbesparing en administratieve lastenverlichting. Daar gaat de overheid voor. Logius vervult hierin een centrale en leidende rol met oog voor de samenhang in de infrastructuur van de e-overheid. Logius levert producten op het gebied van:
1. Toegang
2. Gegevensuitwisseling
3. Standaardisatie
Logius is een regie-organisatie, die haar ICT-dienstverlening zo veel mogelijk uitbesteedt aan marktpartijen. Het gaat hierbij onder meer om diensten op gebied van applicatiebeheer- en ontwikkeling, infrastructuur en testuitvoering.

Hoofdvraag:
MijnOverheid is de persoonlijke internetpagina voor overheidszaken voor de burger. Op MijnOverheid kan de burger berichten van de overheid ontvangen in de BerichtenBox, overzicht houden over zijn zaken met de overheid in het onderdeel Lopende Zaken en zien welke gegevens de overheid heeft geregistreerd in Persoonlijke gegevens.
In het kader van het aansluiten van gemeenten, regionale overheidsinstellingen en rijkspartijen op de MijnOverheid BerichtenBox, Lopende zaken en Persoonlijke gegevens zijn we voor team levering, afdeling portaaldiensten, op zoek naar een fulltime (36-40 uur/week) Senior Aansluit coördinator MijnOverheid.

Werkzaamheden:
De aansluit coördinator MijnOverheid is verantwoordelijk voor de keten coördinatie van de uit te voeren aansluitingen. De aansluit coördinator draagt zorg voor het realiseren van de aansluitingen in samenspraak met de aan te sluiten afnemer en ketenpartners (intern en extern).
– Opstellen van aansluitplanningen in overleg met interne organisatie, gemeenten en overheidspartijen.
– Functioneel inhoudelijk (laten) inrichten en (keten)testen van de berichtenketen van gemeenten en overheidspartijen.
– Het coördineren, over de dienstverlening keten, van de nieuw te realiseren aansluiting.
– Samenwerken binnen een team van gelijkwaardige aansluit coördinatoren, accountmanagers en servicemanagers/ketenbeheerders; daarbij sturen op planning en resultaat.
– Change request schrijven en waar nodig de specificaties helder krijgen, inclusief het faciliteren van het gehele proces.
– Incident gedreven analyse en oplossen van technische problemen tijdens het aansluittraject.
– Het opstellen van voortgangsrapportage en/of bijdrage daaraan.

Je rapporteert aan de teamleider levering. Je werkt volgens de beheer standaarden van team levering en stemt de werkzaamheden en prioriteiten in nauwe samenwerking af met de business consultant / projectmanager aansluitingen.

Kennis en vaardigheden:
 Kennis van en ervaring met het implementeren van webservices, bij voorkeur middels de EBMS, WUS, SOAP en/of Digikoppeling standaard;
 Kennis van systeemintegratievraagstukken;
 Kennis van techniek;
 Grondige kennis van het vakgebied ICT beheer;
 Kennis van beheermethodieken, met name BiSL en ITIL;
 Kennis van ICT ontwikkelingstrajecten;
 Kennis van en ervaring met projectontwikkeling;
 Inhoudelijke affiniteit met het (beleids)onderwerp;
 Ervaring met gelijksoortige trajecten van drie jaar of langer.

Competenties:
De organisatiebrede kerncompetenties zijn:
– Omgevingsbewustzijn: Het vermogen om relevante ontwikkelingen (politieke, maatschappelijke, culturele etc.) waar te nemen en te benutten voor eigen werk;
– Klantgerichtheid: Het vermogen om de behoeften van de klant te (h)erkennen en hiermee in het handelen rekening te houden;
– Resultaatgerichtheid: In staat zijn zodanig te handelen dat het vooraf vastgestelde doel, product, effect wordt bereikt;
– Samenwerking: In staat zijn om met anderen een gezamenlijk resultaat te bereiken;

Specifiek voor deze functie zijn de volgende competenties van belang:
– Klantgericht en kwaliteitsgericht;
– Verwerven van diepgaande productkennis (globale werking en details van de koppelvlakken bij aansluiting op MijnOverheid);
– Organisatiebewust (dwarsverbanden kunnen leggen)
– Probleemoplossend vermogen
– Planmatig werken en organiseren
– Werken onder druk

Bijzonderheden
Bij het uitvoeren van deze opdracht is VOG verplicht: Ja
Duur: 6 maanden
Startdatum: 01-03-2016
Optie op verlenging: Ja
Locatie: Den Haag
Uren per week: 36-40 uur
Uurtarief (per uur, all-in, ex BTW): Zo scherp mogelijk
Datum geplande intakegesprek: 18-02-2016 en 19-02-2016
Sluitingsdatum van uw aanbieding: 15-02-2016 aanleveren voor 13:00 uur.
Nominatiedatum Opdrachtgever: 16-02-2016, 13:00 uur.
Branche/Klant: Overheid/Logius

Regio
Nederland – Zuid-Holland

Startdatum
01-03-2016

Duur
6 maanden

Referentienr.
10160256Source link