Mijn persoonlijke interesses

Adviseur/Nederland – Overijssel

Home »  Aanvragen »  IT-Staffing »  Adviseur/Nederland – Overijssel

Adviseur/Nederland – Overijssel

On februari 17, 2016, Posted by , In IT-Staffing, By , , With Reacties uitgeschakeld voor Adviseur/Nederland – Overijssel

[ad_1]

Functie
Adviseur

Expertise

Werkzaamheden
Adviseur contractmanagement

Beschrijving van de eenheid en het team (denk aan doelen en taken)
De adviseur contractmanagement maakt deel uit van het team contractmanagement en valt onder de verantwoordelijkheid van de Contractmanager. De functie kent de onderstaande werkzaamheden en verantwoordelijkheden:
– adviseert over VTW’s (m.n. contractuele aspecten)
– beoordeelt stukken die door de opdrachtnemer ter kennis, ter toetsing of ter acceptatie zijn ingediend
– (deel-) toetsen bij acceptatieproducten, (adhv planning ON), (toetsverslag = product).
– Levert een bijdrage aan risico-overleggen
– Zorgt voor ingevulde weekly report
– Coördinatie prestatiemeting
In de rol van toetscoördinator lever je de volgende producten:
– Advies aan contractmanager op basis van toetsresultaten
– Geactualiseerd en door opdrachtgever getekend contractbeheersplan;
– Vastlegging van de toetsresultaten in URSCB;
– Afstemming met de risicomanager ten aanzien van het actueel houden van de toetsplanning (systeem, proces en product), vastgelegd in geactualiseerd risicodossier;
– Geactualiseerd toetsplan (in URSCB);
– Geactualiseerde toetsstrategie;
– Capaciteitsplanning voor de bemensing van de toetscyclus, door lead auditor en toetsers;
– Geactualiseerd projectarchief tav toetscoördinatie;

Projectteam
Je maakt onderdeel uit van het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta. Projectmanagement gebeurt op basis van het IPM-model. Je valt in het CM team.

Projectdoel
Het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta is een
samenwerkingsproject tussen Rijkswaterstaat (RWS) en Provincie Overijssel. De doelstellingen van het project zijn waterveiligheid (een waterstandsdaling bij Zwolle bij maatgevend hoogwater) en het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit.

Inhoud van het project
Het project is onderverdeeld in drie projectdelen: de zomerbedverlaging beneden IJssel, de aanleg van IJsseldelta Zuid (Reevediep) en het onderhoud aan de beneden IJssel. Het aanlegproject bevat een belangrijke industriële automatiseringscomponent (inlaatwerk, recreatiesluis, keersluis en aanpassing schutspuisluis). Project IJsseldelta kent een politiek gevoelige context door onder andere toekomstige besluitvorming over een eventuele uitbreiding van de scope. Het project is op de markt gezet met een D&C contract met BVP-elementen zoals een gedeeld risicodossier en weekly reports.

Projectfasering
Het project IJsseldelta bevind zich tot eind 2019 in de realisatiefase, waarbij het door de aannemerscombinatie Isala Delta wordt gerealiseerd. In de tussentijd staan meerdere deelopleveringen (zomerbed, Scherenwelle, klimaatdijk en Reevediep) gepland.

Gevraagde opleidingen
· Minimaal HBO opleiding afgerond in relevante richting, bijvoorbeeld civiele techniek, of weg- en waterbouw;

Gevraagde kennis
· aantoonbare werkervaring (minimaal 3 jaar) in aanleg van natte infrastructuur onder UAV-gc;
· Kennis van en ervaring met SCB volgens kader SCB;

Gevraagde werkervaring
· ervaring met het toepassen van SCB in een multidisciplinair project;
· ervaring met verzoeken tot wijziging en contractwijzigingen;
· ervaring in de rol van adviseur;
· ervaring met de organisatie van Rijkswaterstaat, Ruimte voor de Rivier in het bijzonder, is een pre.

Competenties
Plannen en organiseren
Resultaatgerichtheid
Voortgangscontrole
Overtuigingskracht

Knock-out criteria
· Minimaal HBO opleiding afgerond in relevante richting, bijvoorbeeld civiele techniek, of weg- en waterbouw;
· aantoonbare werkervaring (minimaal 3 jaar) in aanleg van natte infrastructuur onder UAV-gc;
· Kennis van en ervaring met SCB volgens kader SCB;
· Ervaring met het toepassen van SCB in een multidisciplinair project;
· Ervaring met verzoeken tot wijziging en contractwijzigingen;

Bijzonderheden
Bij het uitvoeren van deze opdracht is VOG verplicht: Ja
Duur: 9,5 maanden
Startdatum: 14-03-2016
Optie op verlenging: Onbekend
Locatie: Zwolle
Uren per week: Gemiddeld 36 uur
Uurtarief (per uur, all-in, ex BTW): Zo scherp mogelijk
Datum geplande intakegesprek: 03-03-2016 te Kampen in de middag.
Sluitingsdatum van uw aanbieding: 19-02-2016, 15:00 uur
Nominatiedatum Opdrachtgever: 22-02-2016, 12:00 uur
Branche/Klant: Overheid/Provincie Overijssel

Regio
Nederland – Overijssel

Startdatum
14-03-2016

Duur
9,5 maanden

Referentienr.
10160287

[ad_2]

Source link

Comments are closed.