Medior Functioneel Beheerder IM

On February 20, 2019, Posted by , In IT-Staffing, By ,,, , With Comments Off on Medior Functioneel Beheerder IM

De medior functioneelbeheerder werkt vanuit de business in een releaseteam, functioneel gecoördineerd door de Coördinator R&B, met een teamleider als hiërarchisch leidinggevende. Hierbij ligt focus van de medior functioneelbeheerder op zijn rol in het voortbrengingsproces, waarin hij de functionele vraag vast stelt en deze vertaalt naar functionele en non-functionele requirements….

Freelance opdracht: Assetmanager

On February 19, 2019, Posted by , In Pooq, By , With Comments Off on Freelance opdracht: Assetmanager

Realiseren van de exploitatieresultaten voor de portefeuille. Verantwoordelijk voor behoud van de functionele en technische kwaliteit van de objecten. Hieraan liggen objectanalyses, conditiemetingen en meerjarenonderhoudsplannen ten grondslag. Onder eindverantwoordelijkheid van de teamleider verantwoordelijk voor opdrachtgeverschap van… Source link

Freelance opdracht: Teamleider

On February 18, 2019, Posted by , In Pooq, By , With Comments Off on Freelance opdracht: Teamleider

Voor een gemeente in Noord Brabant zijn wij op zoek naar een Teamleider, die sturing gaat geven aan een veranderslag binnen de afdeling burgerzaken. Taken: Geven van sturing aan de vertaalslag van de systeemwereld naar de leefwereld van de burger Vinden van een balans in het spanningsveld van optimale dienstverlening,…

Sr. Functioneel beheerder

On February 15, 2019, Posted by , In IT-Staffing, By ,,,,,,, , With Comments Off on Sr. Functioneel beheerder

Betrokkene is werkzaam binnen het projectteam Insight en wordt verantwoordelijk voor het deelproject Beheer. Dit deelproject moet er voor zorg gaan dragen dat er binnen de I&V keten een beheerteam Insight van 5 vte'en wordt ingericht. Tevens moet de beheerlast voor de OPCO' s inzichtelijk gemaakt worden. Betrokkene is trekker…

Freelance opdracht: Teamleider

On February 9, 2019, Posted by , In Pooq, By , With Comments Off on Freelance opdracht: Teamleider

Voor een uitvoeringsorganisatie in het oosten van het land zijn wij op zoek naar een Teamleider, die ondersteuning gaat bieden aan het team Maatschappelijke Zorg. Taken: Begeleiden van de veranderingsprocessen binnen het team naar meer zelforganisatie Voeren van jaargesprekken Bewaken van de financiële kaders Stimuleren van de taakvolwassenheid van de……

Unitmanager/Teamleider ICT, Maasland

On February 8, 2019, Posted by , In IT-Contracts, By , , With Comments Off on Unitmanager/Teamleider ICT, Maasland

Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT24110 Omgeving: Maasland Startdatum: z.s.m. Duur: 12 maanden Optie op verlenging: Ja, maximaal 3x 12 maanden Aantal uur per week: 32 Intakegesprek: nog niet bekend. Sluitingsdatum: donderdag 14 februari om… Source link

Teamleider produktie

On February 8, 2019, Posted by , In Headfirst, By , With Comments Off on Teamleider produktie

Opdracht voor Teamleider produktie in Utrecht voor Zelfstandig Professional. Meer info op select.headfirst.nl. Source link

Unitmanager/Teamleider

On February 7, 2019, Posted by , In IT-Staffing, By , With Comments Off on Unitmanager/Teamleider

Functieomschrijving/WerkzaamhedenDe werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de Sectie Beveiliging. De Sectie garandeert de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens van Defensie en haar ketenpartners, zodat alleen zij altijd en overal kunnen werken met hun gegevens. Daarmee levert de Sectie Beveiliging een wezenlijke bijdrage aan de reactiesnelheid en de slagkracht van Defensie…

Chapterlead Application engineer

On February 7, 2019, Posted by , In IT-Staffing, By , , With Comments Off on Chapterlead Application engineer

Binnen het team Agile Ontwikkeling van IT zijn we op zoek naar een persoon die de rol van Chapterlead voor het Chapter van de Applicatie Engineers kan gaan invullen. Na de reorganisatie van IT is er een grote en diverse groep Applicatie Engineers ontstaan. We zijn toe aan vervolgstappen in…

Teamleider Klant Contact Center a.i.

On February 7, 2019, Posted by , In IT-Staffing, By , With Comments Off on Teamleider Klant Contact Center a.i.

Wat ga je doen? Het KlantContactCenter is binnen de opdrachtgever de regisseur als het gaat om alle directe klantcontacten, analoog en digitaal. Dat betekent dat we niet alleen onze klanten zelf te woord staan, maar ook de weg wijzen voor alle bedrijfsonderdelen van waar klantcontact plaatsvindt. We zijn eigenwijs, want…