AVG Tester

On February 19, 2019, Posted by , In IT-Staffing, By ,, , With Comments Off on AVG Tester

Het betreft hier een nieuwe behoefte aan testers/testconsultants voor de POM-keten (IV-Services: Personeel & Organisatie, P&O Overig en Medische IV). De POM-keten heeft zich ten doel gesteld om de kwaliteit van de dienstverlening en de opleveringen (o.a. releases) te verhogen. Hiertoe dient in het kader van testmanagement aandacht te worden…

Freelance opdracht: Kwartiermaker Stadseconoom Investeringsstrategie &

On February 18, 2019, Posted by , In Pooq, By , With Comments Off on Freelance opdracht: Kwartiermaker Stadseconoom Investeringsstrategie &

Landelijke schaal: Op dit moment lopen er gesprekken tussen het Rijk en de vier grootste steden (G4) over de verstedelijkingsopgave en een bijpassende financiering- en bekostiging van deze opgave. In 2019 moet dit leiden tot een aantal concrete voorstellen en aanpassingen in lokale en landelijke financiële instrumenten (o.a. de omvorming…

Freelance opdracht: Kwartiermaker Nieuwe Woonconcepten

On February 15, 2019, Posted by , In Pooq, By , With Comments Off on Freelance opdracht: Kwartiermaker Nieuwe Woonconcepten

We zijn op zoek naar een kwartiermaker die een verbindende functie heeft tussen initiatieven en de gemeentelijke organisatie, die op zoek gaat naar mogelijke geschikte (tijdelijke) locaties en onderzoek doet naar verschillende type gemengde woonvormen en de wijze waarop de gemeente initiatieven goed kan faciliteren. Je taken zijn: Je hebt…

Freelance opdracht: Assistent Kwartiermaker Groen en Duurzaamheid

On February 14, 2019, Posted by , In Pooq, By , With Comments Off on Freelance opdracht: Assistent Kwartiermaker Groen en Duurzaamheid

Werkzaamheden Fungeren als aanspreekpunt (namens de kwartiermaker) voor de achterban; Uitwerken van verslagen, rapporten, brieven en andere (in concept) aangeleverde stukken; Opstellen en redigeren van correspondentie en communicatiestuk; Voorbereiden en opstellen van initiatiefvoorstellen en adviezen; Doen van voorstellen met betrekking tot de strategie, het… Source link

Beveiliging: Kwartiermaker SOC coordinator ad interim

On February 12, 2019, Posted by , In 4-Freelancers, By , With Comments Off on Beveiliging: Kwartiermaker SOC coordinator ad interim

<h2>Kwartiermaker SOC coordinator ad interim</h2>Standplaats: Den Bosch, Noord-Brabant, Nederland<br/>Code: 2019003<br/>Tariefindicatie: &euro; <br/>Startdatum: Per direct Source link

Senior kwartiermaker / Security coördinator

On February 7, 2019, Posted by , In IT-Staffing, By ,,,, , With Comments Off on Senior kwartiermaker / Security coördinator

De opdrachtgever heeft op hoofdlijnen nut en noodzaak van een Security Operations Center (SOC) uitgewerkt. De belangrijkste beleidskaders voor het SOC zijn benoemd. Voor de voorbereiding, implementatie en initiële coördinatie van dit SOC zijn we op zoek naar een Kwartiermaker / SOR Coördinator (ad interim). Het nieuwe SOC gaat onderdeel…

Senior kwartiermaker / Security coördinator

On February 6, 2019, Posted by , In Headfirst, By ,, , With Comments Off on Senior kwartiermaker / Security coördinator

Opdracht voor Senior kwartiermaker / Security coördinator in Diverse locaties voor Zelfstandig Professional. Meer info op select.headfirst.nl. Source link

Functioneel beheerder Datamanagement

On January 31, 2019, Posted by , In IT-Staffing, By ,,, , With Comments Off on Functioneel beheerder Datamanagement

Functioneel Beheerder Datamanagement FB Datamanagement voert het tactisch / operationeel functioneel Beheer uit van de datamanagement toepassingen. De functioneel beheerder Datamanagement zorgt voor het beheer en onderhoud van alle toepassingen binnen het dataplatform en voert projectmatig werkzaamheden uit ten behoeve van releases en het invoeren van nieuwe functionaliteit. De werkzaamheden…

Freelance opdracht: Kwartiermaker HR & Comm./Afdelingshoofd Bedrijfsvo

On January 22, 2019, Posted by , In Pooq, By , With Comments Off on Freelance opdracht: Kwartiermaker HR & Comm./Afdelingshoofd Bedrijfsvo

Startdatum: 1 maart 2019 Einddatum: 29 februari 2020 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 24 Opdracht/functie omschrijving: De organisatie van onze opdrachtgever heeft een afdeling bedrijfsvoering waarvan HR en Communicatie een onderdeel vormen. Diverse maatschappelijke ontwikkelingen en de komst van de Omgevingswet maken dat met name HR en…

Freelance opdracht: Kwartiermaker aansluiting onderwijs

On January 15, 2019, Posted by , In Pooq, By , With Comments Off on Freelance opdracht: Kwartiermaker aansluiting onderwijs

De uitdagingen van de arbeidsmarkt van de toekomst in relatie tot wat dit betekent voor het onderwijs van nu (vanaf de basis tot de beroepsgerichte opleidingen) vragen een andere aanpak. Een nauwere en betere samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven roept de vraag op hoe het bedrijfsleven, meer of…