Medewerker IVdesk 2 FTE

On December 6, 2018, Posted by , In IT-Staffing, By ,, , With Comments Off on Medewerker IVdesk 2 FTE

De medewerker IVdesk is verantwoordelijk voor een effici├źnte procesgang van het IV aanvraagproces. Het proces bestaat uit het in ontvangst nemen, registreren, controleren en behandelen van IV aanvragen van alle IND directies. Je vervult daarbij een brugfunctie tussen vraag en aanbod in samenwerking met de contract- en leverancier manager, de…

Projectmanager

On November 28, 2018, Posted by , In IT-Staffing, By ,,, , With Comments Off on Projectmanager

De klant realiseert haar strategie onder meer via een aantal strategische programma's, met veelal impact op processen, systemen en ICT. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van deze programma's/projecten voor de klant is belegd bij de drie Informatiemanagers, ondergebracht bij het CIO-Office. Voor de realisatie van de gedefinieerde projecten is een…

Adviseur Informatievoorziening / Informatiemanager

On November 22, 2018, Posted by , In IT-Staffing, By ,,,,,,, , With Comments Off on Adviseur Informatievoorziening / Informatiemanager

Op basis van het Meerjarenplan Informatievoorziening & IT 2019-2023 en de actuele projectenagenda is er een globaal beeld van de tot 2023 binnen onze klant┬á uit te voeren activiteiten op het gebied van Document Management en archivering. Om nu te komen tot een verdere informatieplanning moet in overleg met alle…

Informatiemanager

On November 3, 2018, Posted by , In Freelance Management, By , , With Comments Off on Informatiemanager

Voor een gemeente in Noord Holland zijn wij op zoek naar een Informatiemanager (24 uur), die ondersteuning gaat bieden bij het opstellen van het jaarplan voor de zorg. Taken: In kaart brengen van het speelveld en de spelers in het zorgdomein, zowel intern als extern Opstellen van een jaarplan als…

Freelance opdracht: Senior Informatiemanager Zorg

On November 1, 2018, Posted by , In Pooq, By ,, , With Comments Off on Freelance opdracht: Senior Informatiemanager Zorg

Werkzaamheden Het in kaart brengen van het speelveld en de spelers in het zorgdomein zowel in de externe als de interne omgeving met als doel een context gedreven informatiemanagement. Het opstellen van een jaarplan (projectportfolio) voor 2019 en 2020 als onderdeel van een meerjaren visie op digitale ambities en doelen…

Senior Informatiemanager Zorg , Amsterdam

On November 1, 2018, Posted by , In IT-Contracts, By , , With Comments Off on Senior Informatiemanager Zorg , Amsterdam

Voor Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Senior Informatiemanager Zorg. Omschrijving opdrachtgever: De afdeling Informatievoorziening (IVE) Sociaal heeft de opdracht om een blijvend betrouwbare en samenhangende informatiehuis… Source link

Senior Business consultant

On October 31, 2018, Posted by , In IT-Staffing, By ,,, , With Comments Off on Senior Business consultant

Als Senior Business Consultant werk je vaak binnen een programma aan 1 of meerdere grotere projecten op het gebied van bedrijfsprocessen, organisatie en ICT. Je realiseert strategische veranderingen in het hart van de organisatie. Je regisseert business projecten bij interne processen in de organisatie. Met name het ontwikkelen en uitvoeren…

Freelance opdracht: Informatiemanager

On October 21, 2018, Posted by , In Pooq, By , , With Comments Off on Freelance opdracht: Informatiemanager

Adviseert proceseigenaren m.b.t. informatiemanagement in de primaire processen; Adviseert proceseigenaren gevraagd en ongevraagd omtrent gewenste wijzigingen m.b.t. de inzet van IV-middelen in hun werkprocessen; Je geeft advies over verdere digitalisering en bent betrokken bij besluitvorming over investering in de informatievoorziening van de gemeenten. Je signaleert… Source link

Functioneel beheerder

On October 12, 2018, Posted by , In IT-Staffing, By ,, , With Comments Off on Functioneel beheerder

Bij Interne Automatisering (IA) van Onze klant streven wij ernaar de informatievoorziening beter te laten aansluiten bij de vraag uit de organisatie. Mede daarom gaan wij het functioneel beheer verder professionaliseren. Hierin willen wij zoveel mogelijk op BiSL aansluiten. Op het uitvoerende niveau werken wij tot nu toe bij enkele…

Freelance opdracht: Informatiemanager-Demandmanager ICT

On October 4, 2018, Posted by , In Pooq, By ,,,, , With Comments Off on Freelance opdracht: Informatiemanager-Demandmanager ICT

De afdeling IT van H&S verricht primair werkzaamheden ter ondersteuning van de bedrijfsvoering van de faculteit Sociale Wetenschappen. Daarnaast worden tevens diensten verricht voor het samenwerkingsverband van de drie faculteiten Beta-, Geo- en Sociale Wetenschappen wat betreft het beheer van de gezamenlijke onderwijsruimten (170 zalen). De demandmanager… Source link