Systeembeheerder infrastructuur

On April 25, 2019, Posted by , In IT-Staffing, By , , With Comments Off on Systeembeheerder infrastructuur

De afdeling Netwerk en telefonie maakt binnen het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) deel uit van Unit ICT-infrastructuur. DezeUnit functioneert als Shared Service Center voor de overige lijn- en stafdirecties (Opvang, Huisvesting en stafdirecties). De afdeling Netwerk en Telefonie richt zich op het inrichten, onderhouden, beheren en exploiteren van het…

Business analist

On April 25, 2019, Posted by , In IT-Staffing, By ,, , With Comments Off on Business analist

Als business analist ben je verantwoordelijk voor het vertalen van de behoeftes van de business en deze te vertalen naar Projectideeën en het uitvoeren van voorondrzoeken. Daarbij ligt het accent op het in kaart brengen van informatiebehoeften en de vertaling daarvan naar bruikbare oplossingen met een belangrijke ICT component. In…

Regisseur ICT

On April 25, 2019, Posted by , In Freelance Management, By , With Comments Off on Regisseur ICT

Ik ben op zoek naar een regisseur corporate ICT. Jij gaat in deze rol de regie voeren over ICT trajecten van aanvraag tot en met in productie name van de ICT infrastructuur. Jij gaat ook key-users adviseren over toepassing van ICT in de bedrijfsvoering processen. Verder ga jij adviesdocumenten opstellen…

Senior Functioneel ontwerper

On April 24, 2019, Posted by , In IT-Staffing, By ,,,,, , With Comments Off on Senior Functioneel ontwerper

Je analyseert en ontwerpt, op basis van (niet-) functionele informatiebehoeften en technische systeemvereisten, nieuwe functionaliteit of past deze aan, inclusief het afstemmen van functionaliteit met de business; Je zorgt dat het ontwerp conform voorschriften vanuit de architectuur van de klant, IT beleid, strategie en vastgestelde standaards wordt opgesteld; Je houdt…

Adviseur Informatievoorziening

On April 24, 2019, Posted by , In IT-Staffing, By ,,,, , With Comments Off on Adviseur Informatievoorziening

De adviseur Informatievoorziening begeleidt de afzonderlijke projecten van RDDI (Actieve Openbaarheid, Di-Stroy, Webarchivering en Email-archivering) in het ontwerp proces en bij de ontwikkeling van handreikingen. De adviseur doet dat verder door mee te denken over en samen te werken aan de afzonderlijke oplossingen. Tevens speelt de adviseur een belangrijke rol…

ICT Projectmanager

On April 24, 2019, Posted by , In Headfirst, By , , With Comments Off on ICT Projectmanager

Opdracht voor ICT Projectmanager in Amsterdam voor Zelfstandig Professional. Meer info op select.headfirst.nl. Source link

ICT Projectmanager

On April 24, 2019, Posted by , In IT-Staffing, By ,,,,, , With Comments Off on ICT Projectmanager

Binnen de divisie K&S wordt gevraagd om een projectmanager voor het project Invlechting Diensten op Mijn UWV.Het beoogde projectresultaat behelst: 1. De taken, het Werkmap berichtenoverzicht met bijlagen en het berichtenarchief zijn voor (oud) WW- en AG klanten ontsloten in Mijn UWV en worden aangeboden binnen de al aanwezige dienstverlening op…

Srum Master met ervaring als applicatieontwikkelaar

On April 24, 2019, Posted by , In Freelance Management, By , With Comments Off on Srum Master met ervaring als applicatieontwikkelaar

JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs… Source link

Platform Infrastructuur Beheerder

On April 24, 2019, Posted by , In IT-Staffing, By ,, , With Comments Off on Platform Infrastructuur Beheerder

Voor de afdeling I&E van ICT zoeken we voor het team Software Asset Management een ervaren platform Infrastrcutuur Beheerder. De focus van Software Asset Management OCW ligt op compliancy en de correcte en volledige voorbereiding op aanschaf, verlenging en beëindiging van softwarelicenties en -contracten. De werkzaamheden bestaan voor de helft…

System engineer

On April 24, 2019, Posted by , In IT-Staffing, By , With Comments Off on System engineer

In jouw rol van aankomend System engineer analytics werk je samen met je collega'saan de ontwikkeling van de nieuwste technieken binnen de Center of Excellence (CoE) Anlytics. Je krijgt de ruimte om je te verdiepen in vernieuwende technieken waarmee je bijdraagt aan de kwaliteit van onze dienstverlening! Je bent van…