Freelance opdracht: Directeur

On April 17, 2019, Posted by , In Pooq, By , With Comments Off on Freelance opdracht: Directeur

Voor een gemeente in het midden van het land zijn wij op zoek naar een Directeur, die het bestuur en de organisatie gaat ondersteunen bij het uitvoeren van de lange termijn opgaven op het gebied van stedelijke ontwikkeling en economie. Taken: Bijdrage leveren aan het opdrachtgeverschap van 4 opgaven Bijdrage…

Freelance opdracht: Directeur Stedelijke Ontwikkeling & Economie

On April 16, 2019, Posted by , In Pooq, By , , With Comments Off on Freelance opdracht: Directeur Stedelijke Ontwikkeling & Economie

Als interim directeur Stedelijke Ontwikkeling & Economie heb je de volgende hoofdtaken: Opdrachtgeverschap voor de volgende 4 opgaven: Gezonde Gebiedsontwikkeling: zorg dragen voor project- en gebiedsontwikkeling, verdichten/vergroenen in balans Werk voor iedereen: opdrachtgever binnen Ruimte voor duurzame economische ontwikkeling, werk van de toekomst… Source link

Senior Consultant Strategie

On April 13, 2019, Posted by , In IT-Staffing, By ,, , With Comments Off on Senior Consultant Strategie

Je gaat werken bij het Strategieteam onze klant dat rapporteert aan de directeur Operatie. Met jouw collega’s draag je bij aan de waarborging en continuïteit van Operatie op de lange termijn. Het Strategieteam richt zich op “koers bepalen en koers houden”, wat zich vertaalt naar de volgende onderwerpen: Proactief signaleren…

Freelance opdracht: Inkomensconsultant

On April 2, 2019, Posted by , In Pooq, By , With Comments Off on Freelance opdracht: Inkomensconsultant

Voor een eindklant zijn wij op zoek naar een Inkomensconsultant Startdatum: Asap Einddatum: 29-9-2019 Uren per week: 36 Locatie: Gouda In totaal werken er zo’n 475 mensen bij de gemeente Gouda, verdeeld over diverse afdelingen en projecten. De ambtelijke aansturing gebeurt via een drietal directieleden – een algemeen directeur en…

Opleidingsadviseur

On March 27, 2019, Posted by , In IT-Staffing, By ,,,, , With Comments Off on Opleidingsadviseur

Doel van de functie:Wij zoeken een deskundige (opleidings) adviseur met een brede ervaring in het ontwerpen, ontwikkelen en implementeren van digitale toepassingen ter ondersteuning aan het Leren en Ontwikkelen binnen een middelgrote uitvoeringsorganisatie. Wat ga je doen als (opleidings) adviseur? Doorontwikkelen van Flexibele Leerlijnen binnen de IND. Nader uitwerken en…

Senior Projectmanager

On March 22, 2019, Posted by , In IT-Staffing, By ,,,,, , With Comments Off on Senior Projectmanager

Het afgelopen jaar stond bij de dienst Facilities & IT van de opdrachtgever een project op de agenda om een slag te maken met het verbeteren van de digitale loketfunctie (iFrontoffice), het in beeld brengen van de achterliggende ketenprocessen en het verbeteren van de ondersteuning van deze processen met Topdesk….

Quality Assurance adviseur

On March 20, 2019, Posted by , In IT-Staffing, By ,,,, , With Comments Off on Quality Assurance adviseur

Het uitvoeren van een onafhankelijke externe kwaliteitscontrole op het lopende programma dat de informatiestrategie 2017-2020 ten uitvoer brengt. Hierbij wordt rechtstreeks gerapporteerd aan de i-Board, het orgaan dat dat sturing geeft aan het programma. Het gaat hierbij om de invulling van een complementaire, onafhankelijke en objectieve bewakings- en adviesfunctie met…

Freelance opdracht: Directeur/bestuurder ONW

On March 8, 2019, Posted by , In Pooq, By , With Comments Off on Freelance opdracht: Directeur/bestuurder ONW

Hoofdtaken directie Het voeren – gezamenlijk met andere directeur/bestuurder – van het integrale management van ONW; Het coördineren van de beleidsontwikkeling en –advisering op het terrein van ONW; Het zorgen voor de beleidsuitvoering op het terrein van ONW. De directeur vanuit de gemeente voorgedragen is daarnaast in het bijzonder verantwoordelijk……

Freelance opdracht: Directeur / bestuurder ONW

On March 8, 2019, Posted by , In Pooq, By , With Comments Off on Freelance opdracht: Directeur / bestuurder ONW

Voor een eindklant zijn wij op zoek naar een Directeur / bestuurder ONW Startdatum: Aap Einddatum: 1-7-2020 Optie: ja, 1 x 16 maanden Uren per week: 24 Locatie: Westland (Naaldwijk) Gemeente Westland en Bank Nederlandse Gemeente Gebiedsontwikkeling (BNG-GO) realiseren gezamenlijk diverse projecten binnen het samenwerkingsverband Ontwikkelingsbedrijf het Nieuwe… Source link

IT Project Manager, Utrecht

On February 27, 2019, Posted by , In IT-Contracts, By ,,,, , With Comments Off on IT Project Manager, Utrecht

Voor de Nederlandse Spoorwegen zijn wij op zoek naar een IT Project Manager. Omschrijving opdracht: Bedrijfsonderdeel Rechtstreeks onder de IT-directeur valt de afdeling Beleid, Architectuur en Support (BAS). Binnen BAS valt een belangrijk deel van alle… Source link