Adviseur Contractbeheer

On December 9, 2018, Posted by , In Freelance Management, By , With Comments Off on Adviseur Contractbeheer

Voor een gemeente in Zuid Holland zijn wij op zoek naar een Adviseur Contractbeheer (36 uur), die ondersteuning gaat bieden bij conversieverzoeken. Taken: Beoordelen van de financiële haalbaarheidsanalyses Uitvoeren van waardebepaling van transformatieprojecten Opstellen van werkinstructies Bijdrage leveren aan de optimalisatie van de werkprocessen Uitvoeren onderhandelingstrajecten Vereisten: Afgeronde WO opleiding richting Ruimte…

Freelance opdracht: Juridisch adviseur Bodem

On December 8, 2018, Posted by , In Pooq, By , With Comments Off on Freelance opdracht: Juridisch adviseur Bodem

Je taken zijn: Je bent aanspreekpunt en vraagbaak voor alle juridische vraagstukken op het snijvlak van milieu en ruimtelijke ordening. De nadruk ligt hierbij op de inhoudelijke thema’s luchtkwaliteit, externe veiligheid, bedrijven & milieuzonering, geluidhinder en milieueffectrapportages. Daarnaast adviseer je over natuurwetgeving, specifiek de… Source link

Freelance opdracht: Sr. Juridisch Adviseur Omgevingsrecht

On December 8, 2018, Posted by , In Pooq, By , With Comments Off on Freelance opdracht: Sr. Juridisch Adviseur Omgevingsrecht

Je taken zijn: Als juridisch adviseur omgevingsrecht, raakvlak ondergrond, ben je specialist op het gebied van de Omgevingswet en ruimtelijke ordening, in het bijzonder voor wat betreft de ondergrond. Je bent verantwoordelijk voor het strategisch en juridisch adviseren de implementatie van het ondergrondbeleid in de omgevingsvisie. Het lokale beleid voor…

Freelance opdracht: Communicatie Adviseur

On December 8, 2018, Posted by , In Pooq, By , , With Comments Off on Freelance opdracht: Communicatie Adviseur

Voor een provincie in zuiden van het land zijn wij op zoek naar een Communicatie Adviseur, die aan de slag gaat met gebiedscommunicatie in een groot project. Taken: Adviseren van het projectmanagement over communicatie en strategie Vertalen van (complexe) plannen naar strategieën en kernboodschappen Fungeren als accountmanager voor communicatie binnen…

Freelance opdracht: Adviseur Mobiliteit en Verkeer

On December 8, 2018, Posted by , In Pooq, By , With Comments Off on Freelance opdracht: Adviseur Mobiliteit en Verkeer

Voor een eindklant zijn wij op zoek naar een Adviseur Mobiliteit en Verkeer Startdatum: Asap Einddatum: maart 2019 Locatie: De Bilt De gemeentelijke opgave mobiliteit De gemeente De Bilt moet goed bereikbaar zijn en blijven. Daarvoor werken we aan het verbeteren van de verkeersstructuur om te zorgen voor een betere…

Freelance opdracht: Adviseur Ondergrond

On December 7, 2018, Posted by , In Pooq, By , With Comments Off on Freelance opdracht: Adviseur Ondergrond

Je adviseert over het beschermen, verbeteren, benutten van de bodem en het oplossen van complexe bodemvraagstukken. Je denkt actief mee met initiatiefnemers en draagt nieuwe, innovatieve en duurzame oplossingen uit voor het gebruik van de beperkte ruimte in de ondergrond, waarbij kennis van wettelijke mogelijkheden van belang is. Je voert…

Freelance opdracht: Verkeerskundige Adviseur

On December 7, 2018, Posted by , In Pooq, By , With Comments Off on Freelance opdracht: Verkeerskundige Adviseur

Je adviseert op het gebied van verkeer en bereikbaarheid in gebiedsontwikkelingsprojecten en complexe verkeerskundige vraagstukken in de operationele sfeer. Daarbij toets je plannen, lever je input en stel je rapportages op. Ontvangers van de adviezen zijn in hoofdzaak projectleiders of programmamanagers (bijv. in relatie tot omgevingsplan); Je rol daarbij is,…

Gemeentelijk I-Adviseur, Amstelveen

On December 7, 2018, Posted by , In IT-Contracts, By , With Comments Off on Gemeentelijk I-Adviseur, Amstelveen

Referentienummer: BTIT23006 Omgeving: Amstelveen Startdatum: 2 januari 2019 Einddatum: 1 april 2019 Optie op verlenging: Ja, 4x 3 maanden Aantal uur per week: 36 (32 uur is bespreekbaar) Intakegesprek: De gesprekken worden gevoerd op woensdag 19 decem… Source link

Freelance opdracht: Adviseur Financiële Bedrijfsvoering

On December 7, 2018, Posted by , In Pooq, By , With Comments Off on Freelance opdracht: Adviseur Financiële Bedrijfsvoering

Als eerstelijns adviseur ondersteun en adviseer je diverse afdelingen en het bestuur gevraagd en ongevraagd op het gebied van financiële bedrijfsvoering waaronder het toepassen van beleid, procedures en regelingen. Je adviseert budgethouders vanuit de gestelde financiële kaders en bent in deze rol ook mede verantwoordelijk voor de samenstelling en tijdige……

Adviseur

On December 7, 2018, Posted by , In Freelance Management, By ,,, , With Comments Off on Adviseur

Voor een gemeente in Zuid Holland zoeken wij een I-Adviseur (32 uur), die ondersteuning gaat bieden bij de aansluiting van de gemeente op het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Taken: Opstellen van een projectplan Realiseren van software aanpassingen Inrichten van gegevensmanagement Adviseren over landelijke ontwikkelingen en toepassingen van Big data, blockchain en common ground…