Mijn persoonlijke interesses

System Engineer SIEM

Home »  Aanvragen »  IT-Staffing »  System Engineer SIEM

System Engineer SIEM

On March 15, 2019, Posted by , In IT-Staffing, By ,,, , With Comments Off on System Engineer SIEM


  • Het ontwerpen en implementeren van Security Information and Event Management (SIEM) functionaliteit in het Defensie Netwerk TITAAN;
  • Inbrengen van nieuwe (software) ontwikkelmethodieken en/of applicaties uit de ICT-markt;

Afstemmen van eisen en ontwerp met:

  1. systeemarchitecten;
  2. met andere ontwikkelteams binnen TITAAN (met name applicaties, platform en management & control);
  3. systeemmanagers.
  • uitvoeren van systeemtesten;
  • opstellen van de technische ontwerpdocumentatie evenals de installatiehandleidingen.

 
Achtergrond opdracht
De sectie Software Ontwikkeling binnen de afdeling Systemen, Applicaties, Trainers en Simulators (kortweg SATS/SO) bij het JIVC/C4I&I ontwikkelt voor land en maritiem optreden binnen Defensie Command en Control (C2) systemen t.b.v. de operationele commandovoering. Naast deze C2 systemen wordt voor het deployed domein ook de dragende (communicatie-) infrastructuur ontwikkeld en ondersteund. Dit Theatre Independent Tactical Adaptive Armed forces Network (TITAAN) wordt ingezet in het ontplooide domein te velde (semi-statisch) in militaire missies en oefeningen van zowel de Landmacht, Luchtmacht als Marine.
Binnen TITAAN worden de volgende aandachtsgebieden onderkend: Netwerkinfrastructuur, Platform, Management en Control, en applicaties waaronder telefonie, Microsoft Office omgeving, e-mail en portal. Kenmerkend voor TITAAN zijn de tools om de CIS en de IV te plannen en de automatische installatie van de complete IT infrastructuur. De behoefte om dit voor meer Defensie IT infrastructuren te doen neemt toe en de komende jaren moeten de Hoog gerubriceerde infrastructuren beter op elkaar aansluiten.
Voor de instandhouding en doorontwikkeling van TITAAN mbt FMN zijn we op zoek naar een collega die het huidige team kan versterken.           
 
Organisatorische context en cultuur
JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.                                                                             Source link