Mijn persoonlijke interesses

IT Architect

Home »  Aanvragen »  IT-Staffing »  IT Architect

IT Architect

On March 15, 2019, Posted by , In IT-Staffing, By ,, , With Comments Off on IT Architect


  • Bijdrage leveren aan Domeinarchitectuur Bedrijfsvoering voor wat betreft de applicatiearchitectuur en de verbinding met de proces- en technologiearchitectuur
  • Bijdrage leveren aan de Domeinarchitectuur Bedrijfsvoering voor de transitie voor een aantal subdomeinen.
  • Bijdrage leveren aan impact-analyses ten behoeve van de impulsen uit diverse subdomeinen van Bedrijfsvoering
  • Meewerken aan en regie voeren over IT-architectuur in het voortraject (BC, GO, IT-Startarchitectuur)
  • Vernieuwen van de architectuur van de SAP-ontwikkelstraat
  • Zorgdragen voor allignment met de business, met leveranciers en met de technologielijn.
  • Het afstemmen van deze architectuur met de raaklvlakdomeinen-
  • Voert de Architectuurcontrol uit binnen een domein of overstijgend over meerdere domeinen en stuurt daarbij inhoudelijk de domeingerichte IT architect(en) aan.
  • Toetsen toepassing architectuurkaders.
  • Advisering en ondersteuning van het management inclusief portfoliomanagement

Achtergrond opdracht
De Belastingdienst staat momenteel voor een forse veranderopgave. De organisatie ten aanzien van de bedrijfsvoering is opnieuw ingericht en er is een flink aantal veranderdoelstellingen geformuleerd die maken dat een nieuwe visie op het applicatie-en technologielandschap moet worden uitgewerkt, waarbij nadrukkelijk aansluiting wordt gezocht bij rijksbrede ontwikkeling. De domeinarchitectuur geldt als het belangrijkste instrument om die verandering te besturen.Source link