Mijn persoonlijke interesses

Bedrijfsanalist

Home »  Aanvragen »  Harvey Nash »  Bedrijfsanalist

Bedrijfsanalist

On July 17, 2017, Posted by , In Harvey Nash, By ,,,, , With Comments Off on BedrijfsanalistVoor onze opdrachtgever in Groningen zoeken we een

Bedrijfsanalist

Start: zsm

Duur: 1 jaar met optie op verlenging

Inzet: 36 uur per week

Interviews gepland: 26 en 27 juli

OPDRACHT

DUO zoekt een senior (bedrijfs)analist voor de informatievoorzieningsketen Registers (zie “Achtergrond opdracht”). Als senior analist voer je SCOMPAFIJTHE-brede vooronderzoeken en (gevolgen)analyses uit. Met de resultaten van jouw onderzoeken kan de DUO-organisatie de beste keuze maken voor een verandering en de manier waarop deze kan worden bereikt. In de eerste plaats word je ingezet in het project Doorontwikkelen BRON, RIO VO ontsluiten. Je werkt aan de inventarisatie van geraakte systemen waarbij je SCOMPAFIJTHEbreed te werk gaat. Dat betekent dat je de aspecten Security, Communicatie, Organisatie, Misbruik & Oneigenlijk gebruik, Personeel, Administratie, Financiën, ICT, Juridische zaken, Techniek, Huisvesting en Externe consequenties allemaal meeneemt. Je begrijpt dus ICT maar kijkt ook breder. Daarnaast word je ingezet op het project Kinderopvang en mogelijk een aantal klussen binnen de Agile-teams. Aard van de werkzaamheden is op dit moment in ontwikkeling. De exacte opdracht wordt nog geformuleerd.

DUO is de uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het onderwijs. DUO financiert en informeert onderwijsdeelnemers en onderwijsinstellingen en organiseert examens. Binnen de directie RNE (Registers en Examens) neemt het domein Registers een voorname positie in. Duo beheert een aantal registers, bijvoorbeeld het Diplomaregister, het Basis Register Onderwijsnummer, etc. Per register is minimaal 1 agileteam werkzaam. BRON is een bestaand register dat op dit moment wordt doorontwikkeld. Dit gebeurt in een programma. De teams zijn ingericht op de DUO-WAY of working, dit is een op agile gebaseerde werkwijze.

DUO voert agile werken in. Als sr. analist Registers werk je primair voor de projecten doorontwikkelen BRON en Kinderopvang, maar je maakt ook deel uit van een of meerdere business teams, die ook op agile-leest zijn geschoeid. Samen met je mede-BAT-teamleden ben je verantwoordelijk voor het leveren van bedrijfsanalyses. Je helpt de opdrachtgevers het analysevraagstuk scherp te krijgen en de juiste afbakening en scope te bepalen van het analysetraject. Het betreft * .a. bedrijfsbrede vooronderzoeken met een huidige en een toekomstige situatie met passende oplossingsvoorstellen. Impact en gevolgen van oplossingen worden SCOMPAFIJTHE-breed uitgedrukt. Veelal gaat het om processen met meerdere ketenpartners en met requirements die zijn neergelegd door verschillende stakeholders. Impact en gevolgen strekken zich vaak uit over procesdelen waarvan de uitvoering ligt bij meer dan één van de stakeholders in de keten. De analist moet in staat zijn oplossingen en gevolgen helder te verwoorden in businesscasetermen en voorschriften. Je vervult een brugfunctie tussen business en IT.

Werkervaring en -denkniveau

Algemeen

Afgeronde WO opleiding

Ervaring met het werken in (overheids)organisaties met minimaal 1000 medewerkers

Ervaring met advisering en Consultancy

Specifiek

Ruime ervaring in SCOMPAFIJTHE-brede bedrijfsanalyses met meerdere processen, systemen, interne en externe stakeholders en ketenpartners.

Kennis van beleid, processen en systemen op het gebied overheidsregisters.

Ervaring met het zelfstanding en representatief kunnen opereren binnen een complex veld van stakeholders. Zowel intern alsook extern.

Competenties

In staat zijn een complexe omgeving terug te brengen tot een begrijpelijk en werkbare roadmap.

Zelfstandig en creatief kunnen opereren binnen de in de opdracht gestelde kaders

Kunnen vertalen van complexe materie naar voor de stakeholders begrijpelijke tekst.

Kennis

Kennis van scrum en agile werken (Businessanalyseteams)

Op een hoog niveau zelfstandig kunnen opereren en onderzoek kunnen initiëren.

Overige functiewensen

Representatief

Werkervaring met scrum en agile werken (Businessanalyseteams)

Aanbiedingen met CV en onder vermelding van tarief (all-in, exclusief BTW), dienen uiterlijk 18 juli om 12:00 uur in ons bezit te zijnSource link